Sökning: "Sociala Medier"

Visar resultat 1 - 5 av 3414 uppsatser innehållade orden Sociala Medier.

 1. 1. Är den politiska debatten i fara? : En kvalitativ studie om unga vuxnas attityder kring sociala medier inom den politiska debatten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Lovisa Widerdal; Emine Özdemir; [2020]
  Nyckelord :Politic; political debate; social media; young adults; Politik; politisk debatt; sociala medier; unga vuxna;

  Sammanfattning : We can see today that young adults use social media for mostly entertainment purposes. Because of this the political subjects gets overshadowed within social media. This is a problem both because young adults hold the majority of the consumption on social media and because young adults can be seen as the future. LÄS MER

 2. 2. Färgkriget : provokationsförhållanden inom det konstproducerande fältet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Mia Löfstedt; [2020]
  Nyckelord :provokation; konst; social medielogik; konkurrens; socialt hat; fält; yttrandefrihet; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens samhälle åstadkommer konst sällan en chockartad reaktion eftersom konsten nästintill förväntas vara alstrad i syfte att provocera. Trots det kvarstår en för det konstproducerande fältet sedan länge etablerad strävan efter att skapa provokativ konst. LÄS MER

 3. 3. Vägen till en grön profil : En kvalitativ studie om uppbyggnaden av personligt varumärke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Annie Alström; Lina Flysjö; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Miljöfrågan är ett av dagens hetast diskuterade ämnen. Detta är mycket tack vare framfarten av sociala medier och influencers som öppnat upp för samtal med människor världen över. Personligt varumärke innebär en praxis av att framhäva och marknadsföra sig själv som ett varumärke. LÄS MER

 4. 4. Tillförlitlighet hos Big Social Data : En fallstudie om upplevd problematik kopplat till beslutfattande i en organisationskontext

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Eric Rangnitt; Louise Wiljander; [2020]
  Nyckelord :Social media; Data analysis; Big Social Data; Social Media Analytics; Big Social Data Analytics; Data quality; Information quality; Reliability; Veracity; Decision making; Sociala medier; Dataanalys; Big Social Data; Social Media Analytics; Big Social Data Analytics; Datakvalitet; Informationskvalitet; Tillförlitlighet; Veracity; Beslutsfattande;

  Sammanfattning : Den växande globala användningen av sociala medier skapar enorma mängder social data online, kallat för Big Social Data (BSD). Tidigare forskning lyfter problem med att BSD ofta har bristande tillförlitlighet som underlag vid beslutsfattande och att det är starkt kopplat till dataoch informationskvalitet. LÄS MER

 5. 5. Emojis - det artificiella språket mellan varumärken och människor : En studie om hur varumärken kommunicerar med emojis på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Dennis Törnqvist Berg; Mikaela André; [2020]
  Nyckelord :emoji; brand; brand identity; digital communication; Instagram; emoji; varumärke; varumärkesidentitet; digital kommunikation; Instagram;

  Sammanfattning : Emojis har blivit så vanligt och förankrat i vardagskommunikationen att under år 2015 utsåg Oxford Dictionary emojin “Face with Tears of Joy” till årets ord. Emojis är ett relativt nytt kommunikationsmedel som växt i takt med ett mer digitalt och uppkopplat samhälle där en stor del av kommunikationen sker via sociala medier. LÄS MER