Sökning: "Sociala förändringar"

Visar resultat 1 - 5 av 869 uppsatser innehållade orden Sociala förändringar.

 1. 1. "Eller det är väl så, att de tvingas in i en lösning som de inte väljer att ha" - En kvalitativ studie av ett kontantfritt samhälles följder för personer som omfattas av LSS.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Malva Kauranen; [2020]
  Nyckelord :LSS; ett kontantfritt samhälle; den sociala modellen; organisatoriskt fält; likformighet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi betalar i allt mindre utsträckning med kontanter i Sverige, något som leder till strukturella förändringar. Dessa tar sig uttryck i att bankomater plockas bort och affärer slutar hantera kontanter. LÄS MER

 2. 2. Elever och matematikängslan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alexandra Luu; Mariam Jana; [2020]
  Nyckelord :Math anxiety; Students;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt är skriven med syfte att utforska hur matematikängslan beskrivs i aktuell forskning. Kunskapsöversikten utgår ifrån frågan om vilka bakomliggande faktorer som kan bidra till att elever utvecklar matematikängslan. En informationssökning gjordes i databaserna ERIC och SwePub, relevanta artiklar valdes sedan ut. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelser efter att ha överlevt ett hjärtstopp : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Vendela Tiderman; Ida Stenberg; [2020]
  Nyckelord :Personer; upplevelser; överlevt; hjärtstopp;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2018 rapporterades totalt 8663 fall av hjärtstopp i Sverige. Vid hjärtstopp är det viktigt att hjärt och lungräddning startar så fort som möjligt för att öka chansen för överlevnad. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna bemöta och förstå personer som varit med om ett hjärtstopp. LÄS MER

 4. 4. I enkelhetens tecken : En studie av modemagasinet Nyaste Pariser-moder 1915-1918

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Denise Öberg; [2020]
  Nyckelord :Fashion; fashion industry; WWI; World war I; fashion history; fashion magazines; fashion journalism; luxury; consumption; recession; Sweden; Mode; modeindustri; första världskriget; modehistoria; modemagazin; modejournalism; lyx; lyxkonsumtion; konsumtion; lågkonjunktur; Sverige;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen studerar innehållet i moderevyer från det svenska modemagasinet Nyaste Pariser-moder från och med 1915 till och med 1918. Syftet med undersökningen är att belysa modet under första världskriget genom att studera de avtryck som de oroliga tiderna och kriget lämnar i modet och förklara dessa förändringar i förhållande till modets sociala funktioner och förutsättningar. LÄS MER

 5. 5. Garanterat läskunnig, eller? Påverkar läsa-, skriva-, räknagarantin pedagogers tankar om tidig identifiering och tidiga insatser gällande elevers läsning?

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Eva Ledel; Malin Åkesson; [2020]
  Nyckelord :kartläggning; läsa-; skriva-; räknagarantin; lässvårigheter; tidig identifiering; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Ledel, Eva och Åkesson, Malin (2019). Garanterat läskunnig, eller? - Påverkar läsa-, skriva-, räknagarantin pedagogers tankar om tidig identifiering och tidiga insatser gällande elevers läsning? Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER