Sökning: "Sociala hållbarhetsaspekter"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Sociala hållbarhetsaspekter.

 1. 1. Att förhålla sig till en översiktsplan. En fallstudie om hur väl en detaljplan rörande Söderlingska Trädgården överensstämmer med översiktsplanen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Frida Thuresson; Nils Thörn; [2021-10-14]
  Nyckelord :Detaljplan; Översiktsplan; Sociala hållbarhetsaspekter; Parker; Fysisk planering; Detailed plan; Overview plan; Social sustainability aspects ; Parks; Physical planning;

  Sammanfattning : A socially sustainable society is an important foundation for the citizens to feel safe and secure in the public space. A safe citizen does most often have better both physical and mental health and considering those points of view a socially sustainable environment is of great importance. LÄS MER

 2. 2. Vem får bestämma över skogen? : en analys av samverkan i regionala skogsstrategier

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Signe Rönnegård; [2021]
  Nyckelord :samverkansstyrning; skogspolitik; nationella skogsprogrammet; regionala skogsstrategier; deltagande;

  Sammanfattning : 2018 beslutade regeringen att varje län ska låta skogliga aktörer samverka för att ta fram regionala skogsstrategier. Det finns många perspektiv på vad skogen bör användas till, där särskilt motsättningarna mellan miljöhänsyn och produktion varit föremål för debatt. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsintegrering i tre dimensioner : En studie av Scanias hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Kevin Lai; Lina Sundman; [2021]
  Nyckelord :Aspects of sustainability; Ecological-; Economic- and Social sustainability; Integration of sustainability; Product development process; Hållbarhetsintegrering; Hållbarhetsaspekter; Ekologisk-; Ekonomisk- och Social hållbarhet; Produktutvecklingsprocess;

  Sammanfattning : Integrationen av hållbarhet blir allt viktigare för produktutvecklingsföretag. Men hållbarhet handlar inte bara om att hitta klimatsmarta lösningar. LÄS MER

 4. 4. Social hållbarhet i den cirkulära ekonomin : Förväntade skillnader mellan storstad och landsbygd i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Jonas Bane; Ida Bromarker Garcia; [2021]
  Nyckelord :circular society; urban; rural; 2030 Agenda; cirkulärt samhälle; urban; rural; Agenda 2030;

  Sammanfattning : Den svenska strategin för att implementera en cirkulär ekonomi avser att stödja Agenda 2030 för hållbar utveckling. Dock kritiserar den akademiska litteraturen konceptet cirkulär ekonomi för bristande inkludering av social hållbarhet. LÄS MER

 5. 5. En studie om regenerativ bomullsodling : Är regenerativt jordbruk nästa steg i utvecklingen av ekologisk bomullsodling?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nanny Thorman; Mimmi Grahn; [2021]
  Nyckelord :Regenerative agriculture; sustainability; cotton; soil-health; certifications; Regenerativt jordbruk; hållbarhet; bomull; jordhälsa; certifieringar;

  Sammanfattning : Att uppnå de globala målen är av vikt för en hållbar utveckling. Odugliga jordbruksmetoder utgör en stor del av de klimathot som planeten i stunden utsätts för. Det är av intresse att undersöka vilka hållbarhetsvinster som kan erhållas vid regenerativ bomull samt definiera begreppet. LÄS MER