Sökning: "Sociala medier identitetsskapande giddens"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Sociala medier identitetsskapande giddens.

 1. 1. “Klart man påverkas. Lyssna inte på dem hära som säger, jag påverkas inte av sånt.” : En kvalitativ studie om tjejers identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Nathalie Dulan; Schokri Musa; [2020]
  Nyckelord :Girl groups; Facebook; self-identity; collective identity; social media; lifestyle.; Tjejgrupper; Facebook. självidentitet; kollektiv identitet; sociala medier; livsstil.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute with a greater understanding of how the participants of this study experience that the girl group, which they are a part of, on Facebook influence their self-identity. ● What does it mean for the informants to be a part of their respective girl groups onFacebook? ● What impact has the informant’s membership had on their offline identities? The study analyses six semi structured interviews. LÄS MER

 2. 2. Identitet och sociala medier : En kvalitativ studie om sociala mediers påverkan på identitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amanda Hederstedt; [2019]
  Nyckelord :identity; creation of identity; self-image; social media; identitet; identitetsskapande; självbild; sociala medier;

  Sammanfattning : Denna studie har riktat in sig på hur identitet och identitetsskapandet sker, med fokus på sociala mediers påverkan. Framväxten av ett postmodernt samhälle, en individualiserad kultur och en ökad globalisering bidrar till förändring ner på mikronivå vad gäller sociala strukturer och relationer. LÄS MER

 3. 3. Vänner på Instagram? -En kvalitativ studie om Instagram, identiteter och vänskapsrelationer hos unga vuxna.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linn Jonnergård Stensson; Evelina Norgren; [2019]
  Nyckelord :Friendship; identity; young adults; Instagram.;

  Sammanfattning : Previous research has shown that social media impacts people's identities as well as their online communication as they maintain their online friendships. This study strives to further examine the relationship between daily Instagram usage in young adults’ life and its effect on their friendships and identities. LÄS MER

 4. 4. "Men det går ju aldrig att sopa igen spåren från vart du kommer ifrån" : En kvalitativ studie om unga samers självrepresentation och identitet på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anja-Maria Eriksson Norén; [2016]
  Nyckelord :Identitet; samer; självidentitet; sociala medier; Instagram; kommunikation;

  Sammanfattning : Vad händer när konsumenten har möjligheten att bli producent och ges en chans att representera sig själv istället för att bli representerad av andra? Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse och mening Instagram och den självrepresenterade samiska mediebilden har i några unga samtida samers reflexiva identitetsskapande. Med utgångspunkt i Giddens teori om det självreflexiva projekt som utgör jaget är fokus på hur Instagram används för självrepresentation, kulturell och etnisk tillhörighet och vilken betydelse och mening det har för de unga samerna som utgör studiens respondenter. LÄS MER

 5. 5. Jag uppdaterar, alltså finns jag. : - Sociala medier som ny arena för identitetsskapande och reproduktion av genus

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Madlen Oanes; Emelie Hedin; [2015]
  Nyckelord :Sociala medier; sociala mekanismer; identitet; könsroller; genus; intrycksstyrning;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att närmare undersöka hur flickor i 18-årsåldern förhåller sig till normativ femininitet i sociala medier, detta genom att närmare studera vilka sociala mekanismer som kan tänkas ligga bakom deras upprätthållande av stereotypa könsroller i sociala medier och vidare belysa dess potentiella efterverkningar. Tidigare forskning och den teoretiska referensramen tar sin utgångspunkt i Giddens teori om individens identitetsskapande och den reflexiva självidentiteten, och utforskas vidare i förhållande till Goffmans dramaturgiska perspektiv där fokus läggs på förändrade villkor för intrycksstyrning i form av de möjligheter till strategisk självpresentation som erbjuds i sociala meder. LÄS MER