Sökning: "Sociala medier påverkar ungdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Sociala medier påverkar ungdomar.

 1. 1. Ungdomars upplevelser av sociala medier : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Liza Mitz Langton; Hanna Kåhre; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa och psykosomatiska symtom ökar bland ungdomar i samhället samtidigt som fysisk aktivitet ses minska. Ungdomar använder sociala medier i stor utsträckning. Det saknas kunskap om varför ohälsan ökar samt hur användningen av sociala medier påverkar ungdomar psykiskt och fysiskt. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar användandet av sociala medier ungdomars självkänsla? : En scoping review

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sofie Jakobsson; Jessika Bjuhr; [2020]
  Nyckelord :självkänsla; sociala medier; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under ungdomstiden genomgår ungdomar en förändring inom vilken de frigör sig från sina föräldrar, och samhörighet med jämnåriga blir istället speciellt viktigt. Att känna samhörighet är även en stor del av självkänslan. LÄS MER

 3. 3. Markörer för identitet ur elevers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Huss; [2020]
  Nyckelord :identitet; smink; kläder; hår; intersektionell analys; stereotyp; elever;

  Sammanfattning : Att arbeta med identitet är en del av läraryrket eftersom skolan ska främja förståelse för samt förmåga till inlevelse i andra människors identitet (Skolverket, 2011b). En del av skolans övergripande mål är även att elever ska respektera andra människors egenvärde och integritet, ta avstånd från förtryck och kränkande behandlingar samt att samspela i möten med andra utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, religion och historia (Skolverket, 2011b). LÄS MER

 4. 4. Påverkar fysisk aktivitet elevers resultat i matematik : en forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Fabian Andersson; Oliver Snygg; [2020]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; matematikresultat; skolresultat; matematik; skolan; elever;

  Sammanfattning : Sammanfattning Människors minskade fysisk aktivitet är ett ämne som idag debatteras frekvent i Sverige, i synnerhet kopplat till ungdomar och skola. Debatten bedrivs överallt från sociala medier till lokala tidningar och i nationella tv-kanaler. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkas unga tjejers psykiska hälsa av Influensers och sociala medier? : En kvalitativ uppsats om det psykiska välmåendet hos unga tjejer,

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emmie Trång; Madeleine Berggren; [2020]
  Nyckelord :sociala medier; psykisk hälsa; influenser; ungdomar;

  Sammanfattning : Inledning: Forskningsrapporter som visas i tidningar och nyheter berättar att allt fler ungdomars psykiska hälsa blir sämre och sämre (Folkhälsomyndigheten, 2019). Avsikten med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan unga tjejers psykiska hälsa och användande av sociala medier. LÄS MER