Sökning: "Sociala medier värdering"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Sociala medier värdering.

 1. 1. Framingeffekter och bias i brottsbedömningar: en vinjettstudie om hur positiv och negativ framing påverkar bedömning av skuld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Beatrice Johansson; Olivia Hjelte; Astrid Nilsson; [2023]
  Nyckelord :framingeffekter; ideala offer; kognitiva bias; könsbias; framing effects; ideal victims; cognitive biases; gender biases; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study has the purpose to investigate how individuals’ perception of crime, victimhood and guilt is influenced by framing effects and cognitive bias. The paper set out to evaluate these effects through the theories of ideal victims, victim blaming and just world theory. LÄS MER

 2. 2. REKLAMENS UPPLEVDA TROVÄRDIGHET - En studie om unga kvinnors uppfattning och värdering av reklamens trovärdighet på det sociala mediet Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linn Rönnvall; Sofie Özaras; [2022-02-24]
  Nyckelord :Electronic word-of-mouth; Receptionsforskning; Trovärdighet; Reklam; Instagram; Influencer Marketing; Marknadsföring; Unga Kvinnor;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens huvudsakliga syfte är att studera huruvida unga svenska tjejer mellan åldrarna 20-25 år uppfattar trovärdigheten av reklam på sociala medieplattformen Instagram. Värderas reklamens trovärdighet olika beroende på vilken sorts reklam det är samt hur den förmedlas? Teori: Electronic word-of-mouth, receptionsforskning Metod: Kvalitativ studie Material: Individuella semistrukturerade intervjuer Resultat: Studiens centrala resultat är att reklamens upplevda trovärdighet påverkas av en mängd olika faktorer såsom den upplevda genuiniteten i reklamen, influencers relation till produkten, hur personlig reklamen uppfattas, den uppfattade kommersialiteten i influencers reklam samt hur influencern uttrycker sig i förhållande till produkten som marknadsförs. LÄS MER

 3. 3. Sociala medier äts upp av reklam : Engagemangets betydelse för användarens tolerans av reklam på TikTok och Facebook

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Adam Chohan; Emma Granström; Victoria Kjöraas; [2022]
  Nyckelord :Engagemang; Sociala Medier; TikTok; Facebook; Reklam; Attityd;

  Sammanfattning : Har de olika reklamstrategierna som används på TikTok och Facebook olika påverkan hos användarens engagemang? Syftet med denna studie är att få djupare förståelse för användares engagemang av reklam på TikTok och Facebook. Studien avser även undersöka när användaren väljer att stänga ner applikationen som konsekvens av lågt engagemang för reklamformens innehåll i applikationerna. LÄS MER

 4. 4. Magasinens återfödelse : Hur typografin i modemagasinens omslag kan öka ungas intresse för tryckta modemagasin

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Beatrice Svensson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Världen blir mer digitaliserad och det spenderas mer tid framför skärmen än någonsin förr. När allt digitaliseras slussas det fysiska ut, däribland modemagasinen. LÄS MER

 5. 5. I vilken mån tar institutionella investerare hänsyn till sociala medier? : en studie om hur institutionella investerare värderar företag

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jonathan Nyrén; Örn Peterson; [2021]
  Nyckelord :Valuation; social media; institutional investors; Värdering; sociala medier; institutionella investerare;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att empiriskt undersöka om institutionella investerare tar hänsyn till sociala medier vid värdering av finansiella tillgångar samt hur dessa investerare generellt värderar företag. Vi har valt att undersöka det här eftersom värdering är en komplicerad process som kan leda till markant skilda värderingar av samma företag. LÄS MER