Sökning: "Sociala nätverksteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Sociala nätverksteorin.

 1. 1. Unga svenskars migration till Barcelona : En studie om åtta unga svenskars beslut samt upplevelser med sin flytt

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Edra Saume; [2017]
  Nyckelord :Svenska ungdomar; utlandsboende; Barcelona; fenomenologi; push-pull-teori; socialt nätverk; migration; platsanknytning; identitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka unga svenskars anledningar samt erfarenhet av migration från Sverige till Barcelona, Spanien, och såvida de kan tänka sig att permanent bosätta sig utomlands. Forskning inom migration finns det gott om, dock saknas kvalitativa studier som fokuserar på svenska ungdomars motiv till utlandsflytten. LÄS MER

 2. 2. Kontextens betydelse för CSR- och hållbarhetsarbete inom finanssektorn : en fallstudie av två svenska sparbanker

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Shamin Abdoli Armaki; Viktor Mattsson; [2017]
  Nyckelord :CSR; Hållbarhet; Bank; Struktureringsteori; Sociala nätverk; Social inbäddning; Legitimitet;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility (CSR), är ett begrepp som används för att beskriva företags samhällsansvar. Inom dagens forskning används ett flertal olika definitioner för att beskriva etiskt företagande. LÄS MER

 3. 3. Den sociala sången : Unison sång i sociala relationer vid Uppsalas studentnationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

  Författare :Jonas Håll; [2017]
  Nyckelord :unison sång; studentnation; uppsala; studentsång; aktör-nätverks-teorin; sociala relationer;

  Sammanfattning : En stark tradition vid Uppsalas studentnationer är att hålla så kallade sittningar, det vill säga sittande middagar. På dessa sittningar har den unisona sången en stark ställning. I det här arbetet har jag utfört deltagarobservationer på tre olika sittningar vid tre olika studentnationer. LÄS MER

 4. 4. Ersättningsutskott : - En studie om vilka faktorer som kan förklara förekomsten av ett ersättningsutskott i styrelser för svenska börsbolag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :My Gustafsson; Isabel Hall; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Ersättningsutskott – En studie om vilka faktorer som kan förklara förekomsten av ett ersättningsutskott i styrelser för svenska börsbolag. Bakgrund: År 2005 infördes svensk kod för bolagsstyrning i ett försök att överbrygga förtroendeproblematiken hos näringslivet efter ett antal uppmärksammade bolagsstyrningsskandaler. LÄS MER

 5. 5. Ensamstående föräldrars sociala tillvaro - En kvantitativ studie om ensamstående föräldrars nätverk och sociala stöd

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Susanne Andersson; [2013]
  Nyckelord :social networks; single parents; needs; sociala nätverk; behov; tillfredsställelse; socialt stöd; ensamstående föräldrar; social support; satisfaction; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the extent and structure in single parents' social networks, and the social support they receive from them. The goal has been to highlight the different types of needs that lone parents have and to investigate whether the extent and/or type of need, and satisfaction of needs, differ within the group of single parents. LÄS MER