Sökning: "Socialarbetare"

Visar resultat 16 - 20 av 465 uppsatser innehållade ordet Socialarbetare.

 1. 16. Det gäller att hålla huvudet kallt och hjärtat varmt : En studie om socialarbetares upplevelser av rollkonflikt och makt i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Ida Fahlvik; Siri Simonsson Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Authority role; helping role; role conflict. power; control; help; pastoral power; caring power.; Myndighetsroll; hjälparroll; rollkonflikt; makt; kontroll; hjälp; pastoralmakt; hjälpande makt.;

  Sammanfattning : Som socialarbetare behöver man både kunna hålla huvudet kallt och samtidigt ha ett varmt hjärta. Att drivas av viljan att hjälpa samtidigt som lagar och regler styr stora delar av arbetet kan skapa konflikter i yrkesrollen. Denna uppsats lyfter de splittrade rollerna. LÄS MER

 2. 17. Hur allvarligt anses partnervåld vara mot en man jämfört med mot en kvinna? : En vinjettstudie om bedömningar och insatser för kvinnor och män utsatta för partnervåld

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Mikaela Andersson; Filip Edorsson; [2019]
  Nyckelord :domestic partner violence; women exposed to violence; men exposed to violence; social constructivism; gender theory; partnervåld; våldsutsatta kvinnor; våldsutsatta män; socialkonstruktivism; genusteori;

  Sammanfattning : Partnervåld innefattar våld i nära relationer i en partnerrelation. Tidigare forskning kring partnervåld fokuserar främst på våldet gentemot kvinnor, med manliga förövare. Manliga offer utsatta för partnervåld diskuteras sällan, och forskningen om ämnet är begränsat. LÄS MER

 3. 18. Utmattningssyndrom bland socialarbetare: En kvalitativ studie av socialarbetarens hantering av utmattningssyndrom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jon Hedenstedt; Hugo Lantz; [2019]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : During the recent years there have been an increase in sick leave due to mental health issues all over Europe. In Sweden it started to rise in the 90’s and have not stopped since then. Today mental health disorders are the most common reason for sick-leave in Sweden. LÄS MER

 4. 19. "Att jobba manualstyrt kräver en god kompetens” - En intervjustudie om Intervju om anknytningsstil i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ganna Topilina; Anna Lilja; [2019]
  Nyckelord :intervju om anknytningsstil; standardiserade bedömningsmetoder; organisationsteori; adult attachment interview; evidensbaserad praktik;

  Sammanfattning : Lilja, A. & Topilina, G. “Att jobba manualstyrt kräver en god kompetens”. En intervjustudie om Intervju om anknytningsstil i Sverige. LÄS MER

 5. 20. Han, hon, hen i socialtjänsten : En kvalitativ undersökning om mötet mellan transpersoner och socialarbetare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Lennartsson; Julia Green; [2019]
  Nyckelord :transgender; social services; gender perspective; competence; treatment; mistrust; Social Sciences;

  Sammanfattning : This is a qualitative interview study, which aims to examine what encounters between transgender people and social workers may look like. We also wanted to understand the mistrust that transgender people may experience towards social services. LÄS MER