Sökning: "Socialarbetare"

Visar resultat 6 - 10 av 549 uppsatser innehållade ordet Socialarbetare.

 1. 6. STÖD ANPASSAT EFTER BEHOV : En kvalitativ studie om stöd till kvinnor utsatta för våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Pia Steij; Reva Yousif; [2020]
  Nyckelord :intimate partner violence; social worker; support; violence; municipalities; different working methods; våldsutsatta kvinnor; socialarbetare; stöd; våld; kommuner; olika arbetssätt;

  Sammanfattning : Women who are subjected to violence in close relationships are a vulnerable group that are becoming increasingly prioritized within the social services in Sweden. However, the support offered to this group varies between different municipalities. LÄS MER

 2. 7. Hot och våld mot lärare - en kritisk diskursanalytisk studie av Svenska Dagbladet och Aftonbladet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Monique Leo; My Jagborn; [2020]
  Nyckelord :threat; students; teachers; violence; critical discourse analysis; labeling theory; Svenska Dagbladet; Aftonbladet; hot; våld; elever; lärare; kritisk diskursanalys; stämplingsteori; Svenska Dagbladet; Aftonbladet;

  Sammanfattning : Med kritisk diskursanalytisk metod har denna studie analyserat hur två svenska tidningar framställer hot och våld av elever mot lärare. Studien ämnar ta reda på vilket sätt hot och våld används som ett begrepp, vilken innebörd som skapas och vilka diskurser om hot och våld som dominerar i tidningarna. LÄS MER

 3. 8. "En enorm tjänst till framtiden om vi redan nu skulle satsa på barnen" - En kvalitativ studie om yrkesverksammas erfarenheter av arbetet med utvecklingstraumatiserade barn.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Matilda Kock Eriksson; Mikaela Bergström; [2020]
  Nyckelord :Utvecklingstrauma; barn; regleringsstöd; stödinsatser; omsorgspersoner; socialt arbete;

  Sammanfattning : Den vanligaste arenan där barn utsätts för trauman är inom familjens slutna inrättning och begås oftast av barnets omsorgspersoner. Utvecklingstrauma är ett nytt begrepp och forskningsfält som specifikt inbegriper barn som tidigt i livet utsätts för upprepade traumatiska påfrestningar i kombination med bristande regleringsstöd från sina omsorgspersoner. LÄS MER

 4. 9. Socialt arbete i skuggan av det hedersrelaterade   våldet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Arin Batti; Jasmin Adam; [2020]
  Nyckelord :Honor-related violence and oppression; shame; honor; power; social workers.; Hedersrelaterat våld och förtryck; skam; heder; makt; socialarbetare.;

  Sammanfattning : Syftet med den aktuella studien är att utforska hur socialarbetare upplever sin kunskap och resurser i sitt arbete med hedersrelaterat våld och förtryck. Vi genomförde en kvalitativ undersökning som baserar sig på semistrukturerade intervjuer med fem socialarbetare från två olika kommuner i Sverige, som arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck. LÄS MER

 5. 10. Skolkuratorns stora uppdrag : Handlingsutrymme och förväntningar på yrkesrollen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Harald Engström; Malin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :school-counselor; school social-worker; role of the school-counselor; discretion; expectations; collaboration; cooperation; profession; skolkurator; socialarbetare i skolan; yrkesroll; handlingsutrymme; förväntningar; samverkan; profession;

  Sammanfattning : Det finns begränsat med forskning som lyfter skolkuratorns perspektiv och upplevelser av sin arbetssituation och yrkesroll inom skolan. Syftet med studien var att undersöka hur skolkuratorer upplever förväntningar på deras yrkesroll från lärare och rektorer och hur de hanterar dessa samt hur de upplever sitt handlingsutrymme inom skolan. LÄS MER