Sökning: "Socialdemokraterna"

Visar resultat 1 - 5 av 390 uppsatser innehållade ordet Socialdemokraterna.

 1. 1. Den flabbande judiska hotjazzen. En undersökning av tidningen Den svenske nationalsocialistens musik och attityd till musik, åren 1933 - 1939

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Eric Sjöqvist; [2023-08-23]
  Nyckelord :Music; Swedish national socialism; jazz; NSAP; nazi-music;

  Sammanfattning : The national socialist ideology is obsessed with race and culture. Several studies both international and from Sweden has showed a constant obsession with music and musical purity. LÄS MER

 2. 2. HUR SOCIALDEMOKRATISK ÄR SOCIALDEMOKRATERNAS KRIMINALPOLITIK? En idealtypsanalys av Socialdemokraternas kriminalpolitiska utveckling över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Söderlund; [2023-02-13]
  Nyckelord :Idealtyp; Idéanalys; Kriminalpolitik; Partiprogram; Socialdemokraterna;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka huruvida Socialdemokraternas kriminalpolitik förändrats över tid. Materialet som jag använt består av samtliga nio partiprogram som Socialdemokraterna presenterat sedan partiet grundandes. LÄS MER

 3. 3. “Där försvinner något av den svenska profilen”: En jämförelse av socialdemokraternas ideologiska ställningstagande under 1980- och 1990-talet, angående medlemskapet i EU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Adam Clizbe; [2023]
  Nyckelord :EG; EU; Folkhemmet; Ideologi; Ingvar Carlsson; Socialdemokraterna; Välfärdssystem; Europastudier; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Swedish welfare system has been subject to extensive research, because of its unique alloy of capitalist and socialist ideas and principles. The Social Democratic formulation of the idea of the people’s home has been an integral part of the Swedish political discourse for the better part of a century. LÄS MER

 4. 4. Kampen om uppmärksamheten : En undersökning om gymnasie- och universitetsstudenters mediekonsumtion inför det svenska riksdagsvalet 2022

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Jacob Malmgren; Simon Brostedt; [2023]
  Nyckelord :mediekonsumtion; politiskt innehåll; studenter; användarteorin; sociala medier; traditionella medier;

  Sammanfattning : This study examines what motivated high school students and university students to consume political content prior to the Swedish 2022 election. In addition, this study aims to investigate if there are any connections between the consumer’s motivation, preferred media and political sympathies. LÄS MER

 5. 5. Finns det konsekvenser av att bo granne med en partiledare? : En kvantitativ studie över friends-and-neighbours-effekten i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frida Slagarp; Sofia Himberg; [2023]
  Nyckelord :Friends-and-neighbours-effect; localism; politisk sociologi; Svensk valundersökning SNES ; partiledare; röstningsmönster; partistöd; logistisk regression;

  Sammanfattning : Förekomsten av friends-and-neighbours-effekten, det vill säga när röstningsmönster är påverkade av geografisk samhörighet mellan politiker och väljare, är ännu outforskad i en svensk kontext. Denna kandidatuppsats undersöker därav förekomsten av friends-and-neighbours-effekten utifrån partiledarens geografiska uppväxtkommun. LÄS MER