Sökning: "Socialdemokraterna"

Visar resultat 1 - 5 av 262 uppsatser innehållade ordet Socialdemokraterna.

  1. 1. Kommunal självstyre vs statsbundenhet

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Patrik Renberg; [2020-01-31]
    Nyckelord :Decentralisering; Flernivåsystem; Kommunideologi; Kommunalt självstyre; Statsbundenhet;

    Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna uppsats är att undersöka svenska politiska partiers positioner gällande dimensionen självstyre kontra statsbundenhet. Studien fokuserar påhuruvida partierna föredrar att se kommuner som autonoma eller statsbundna enheter och vilka anledningar de har för dessa positioner för att på så sätt bättre förstå kommunernas roll i flernivåsystemet och förhållandet mellan kommun, region och stat. LÄS MER

  2. 2. Socialdemokratin och kapitalismen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Jesper Eneroth; [2020-01-28]
    Nyckelord :Socialdemokraterna; Kapitalism; Ideologi; Partiprogram; Socialism;

    Sammanfattning : The Swedish Social Democratic Party (SAP) has been the most influential political party in Sweden during the 20th century. This study investigates the changes in social democratic ideology by analysing the party programs, between the periods of 1975 to 2020, and by interviewing the people who wrote the programs. LÄS MER

  3. 3. En analys av 73-punktsprogrammet utifrån Socialdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna, Liberalerna, Centerpartiet : Vem fick ut mest av 73-punktsprogrammet?

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

    Författare :Manfred Löwgren; [2020]
    Nyckelord :73-punktsprogrammet; Januariöverenskommelsen; Valet 2018; Juul Christiansen; Müller och Ström.;

    Sammanfattning : The Swedish election resulted in that none of the traditional coalitions could form government. A new coalition was formed; the Social democrats and the Green Party formed a government with support from centre-right Liberals and Centre Party. LÄS MER

  4. 4. LO-förbunden i ett nytt politiskt landskap : En kvalitativ studie om LO-förbundens förhållningssätt till medlemmarnas ökade stöd för Sverigedemokraterna

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Ida Bergsten; [2020]
    Nyckelord :Landsorganisationen; Sverigedemokraterna; Socialdemokraterna; förbunden; utbildning; värderingar; fackföreningsrörelsen; arbetarklassen; högerpopulistiska partier; högerextrema partier;

    Sammanfattning : Allt sedan Sverigedemokraternas intåg i riksdagen 2010 har det politiska klimatet tillika det politiska landskapet i Sverige kraftigt påverkats och förändrats. Sverigedemokraterna betraktas av vissa som ett rasistiskt och högerpopulistiskt parti, som lyckats förankrat sig hos arbetarklassen. LÄS MER

  5. 5. Koalitionens maktstrukturer : En studie om hur Socialdemokraterna och Miljöpartiet fungerar tillsammans i regeringsställning utifrån miljöfrågan.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

    Författare :Hampus Kamph; [2020]
    Nyckelord :Miljöpartiet; Socialdemokraterna; Environmental issues; Party coalition;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how a mainstream party and a niche party in a coalition act in a position of power by investigating their view on the issue of the environment between 2014-2018. To fulfil the purpose, I used three research questions. LÄS MER