Sökning: "Socialdemokraterna"

Visar resultat 1 - 5 av 352 uppsatser innehållade ordet Socialdemokraterna.

 1. 1. Skjutvapenvåldet – Är Sverige i kris och vem hålls ansvarig? : Det politiska spelet i debatten om skjutningarna och dödsskjutningarna inom gängkriminella miljöer mellan regeringen och oppositionen

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Mikaela Jacoub; [2022]
  Nyckelord :Sweden; firearm-related violence; criminal gangs; framing; framing contests; crisis; accountability; crisis exploitation;

  Sammanfattning : In Sweden, there is an intense and politicized debate about the phenomenon of firearm-related violence by criminal gangs, especially among Sweden's parliamentary parties. The purpose of the following study is to explain how a phenomenon is constructed and managed politically by the government and the opposition. LÄS MER

 2. 2. Politiska partiers roll i utvecklingen av styrning i det svenska samhället : En kvalitativ analys av hur Socialdemokraterna och Moderaterna har påverkat framväxten av New Public Management i Sverige

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Kristin Larsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine two of the biggest political parties’ views on governing, from the year 1980 to now, and how it has changed over time to discover how the parties have affected the development of New Public Management (NPM) in Sweden. The study also aimed to examine similarities and differences between the parties regarding their respective view on governing. LÄS MER

 3. 3. Socialdemokraterna och friskolesystemet : En studie om Socialdemokraternas förhållning till friskolesystemet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albin Norrgård; [2022]
  Nyckelord :friskola; friskolesystemet; socialdemokraterna; kongressprotokoll; valmanifest; partiprogram;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Från ideologi till image. : En analys av visuell retorik i Socialdemokraternas valaffischer.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Vera Einarsdóttir; [2022]
  Nyckelord :Sökord: visuell retorik; valaffischer; Socialdemokraterna; politisk kommunikation; retorik; ideologi; manifest retorik; latent retorik; visuell kommunikation;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur Socialdemokraternas valaffischer sett ut och förändrats sett i ljuset av visuell retorik som perspektiv. Problemområdet mynnar från att studier av politisk kommunikation historiskt sett negligerat det visuella i stor omfattning och så även inom retorikstudier. LÄS MER

 5. 5. Politiska representanters förhållningssätt till partiets gemensamma ståndpunkter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Elisabeth Schor Radeborn; [2022]
  Nyckelord :Statsvetenskap; Socialdemokraterna; Sverigedemokraterna; Liberalerna; Representation; Svensk politik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The studies on political parties in the political sphere have for a long time been at the center of understanding why political parties act the way they do and how this affects their chances in upcoming elections. Instead, this paper aims to examine how representatives from the Social Democrats, Swedish Democrats and Liberals relate to the parties common positions regarding the European Union in the election manifesto for the 2019 European Parliament elections. LÄS MER