Sökning: "Socialdemokraterna"

Visar resultat 1 - 5 av 296 uppsatser innehållade ordet Socialdemokraterna.

 1. 1. Förändringar i folkopinionen? : En kvalitativ studie om hur Socialdemokraterna och Moderaterna representerar folkopinionen utifrån vänster-högerskalan och GAL-TAN.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Josefin Berggren; [2021]
  Nyckelord :GAL-TAN; vänster-höger; skiljelinje; representation; Socialdemokraterna; Moderaterna;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate to which extent two Swedish political parties, founded in the early 1900s, represents changes in public opinion. The question of issue to be answered is to which extent the Social Democrats and the Moderates represents their former voters´ opinions. LÄS MER

 2. 2. Lika som bär? : En komparativ idé och ideologianalytisk undersökning av Moderaterna och Socialdemokraterna i senmodern samhällstid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anna Strandberg; [2021]
  Nyckelord :Moderaterna; Socialdemokraterna; socialism; konservatism; GAL-TAN; idé och ideologianalys; jämförelse;

  Sammanfattning : This study is about the two largest and longest existing parties in Sweden, The Social Democrats, and The Moderate Party. These two parties have two different classical ideologies as their foundation which are socialism and conservatism. LÄS MER

 3. 3. Solidaritet under omprövning? : En begreppshistorisk undersökning av Socialdemokraternas partiprogram 1960-2013.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Felix Brundin; [2021]
  Nyckelord :Solidaritet; Begrepp; Socialdemokraterna; Partiprogram; Kontext;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the context in which the swedish Social Democratshave used the concept of solidarity and the inclusion of the concept. The method used is asmaller model of conceptual historical method and the material is the party programs from1960, 1990, 2001 and 2013. LÄS MER

 4. 4. Växelverkan mellan retorik och politisk agenda : En kritisk diskursanalytisk studie över diskursförändringar i riksdagsdebatten om integration och migrationspolitiken före och efter år 2015

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Michael Ulvmar; [2021]
  Nyckelord :migration; integration; riksdagsdebatter;

  Sammanfattning : Det finns en växelverkan mellan diskursförändringar i den politiska debatten, beslutsfattande agenda och förändrade attityder hos väljarna. Syftet med denna uppsats är att göra en kvalitativ textanalys av protokoll från riksdagsdebatter. LÄS MER

 5. 5. Kartellisering inom svenska riksdagspartier? : En teoriprövande analys av Katz & Mairs kartellpartiteori

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Bergström; [2021]
  Nyckelord :Svenska; Kartellpartiteorin; Kartellisering; Moderaterna; Socialdemokraterna; Miljöpartiet; Sverigedemokraterna; Politisering; Avpolitisering; Kartellpartier; Ideologi; Utveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER