Sökning: "Sociale medier"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Sociale medier.

 1. 1. Forbrugerens paradoks : modekonsumtion i et samfund præget af bæredygtighedens ideologi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Caroline Nordholt; Sigrid Duekilde; [2019]
  Nyckelord :Sociale medier; Instagram; Konsumtion; Mode; Bæredygtighed; Moralsk økonomi; Identitet; Distinktionsteori; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Dette studier undersøger modekonsumtion ud fra et bæredygtighedsperspektiv gennem at udforske forbrugeradfærd. Grundlaget for undersøgelsen er kvalitative interviews med ti respondenter, som alle er hyppige brugere af Instagram. Fokus i studiet er på Instagrambrug, tøjkonsumtion og bæredygtighed i forhold til overforbrug. LÄS MER

 2. 2. Kultur som kommunikation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Marie Myrhøj Jensen; [2019]
  Nyckelord :Monki; femvertising; instagram; branding; social media; sociale medier; beauty ideals; skønhedsidealer; community; visuel kommunikation; visual communication; mode; fashion; csr;

  Sammanfattning : Formålet er at undersøge hvorledes Monki skaber en brandbaseret kultur gennem deres visuelle kommunikation på billeddelingsplatformen Instagram i 2018 og hvilke effekter denne kultur og kommunikation kan have. Baggrunden for undersøgelserne er redegørelser for reklamens udvikling, begrebet femvertising, Monki som virksomhed og kommunikatør, samt Instagram, millennials og generation Z. LÄS MER

 3. 3. Overfladisk nyhedskonsumering i et foranderligt medielandskab

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sigrid Duekilde; Caroline Nordholt; [2017]
  Nyckelord :Nyhedskonsumering; Nyhedsforbrug; Medielandskab; Sociale Medier; Nyhedskultur; Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Dette studie undersøger fem respondenters nyhedskonsumering og beskriver forskellige aspekter i deres nyhedskonsumering. Dette gør studiet udfra en overbevisning om at vores nyhedskonsumering er blevet mere overfladisk i takt med det ændrede medielandskab. LÄS MER

 4. 4. "Min pik den er flot" - Den medieskabte figur Yahya Hassab i grænselandet mellem det faktiske og det fiktive

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Danska

  Författare :Carina Strömqvist; [2016]
  Nyckelord :Dansk; Jon Helt Haarder; performative biografisme; sociale medie; Yahya Hassan Danish; performative biographism; social media; Yahya Hassan; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This is an investigation where I describe and circle in the media person Yahya Hassan, the poet slash the rapper slash the politician, and his public persona in interviews, TV programs, books, song lyrics, Facebook, etc. The purpose is with use of Jon Helt Haarder´s concepts aesthetics of the threshold, feed-back loop and haunting, as well as Poul Behrendt´s concept the double contract, analyze Hassan´s performance in the threshold between the actual and the factual in the traditional and social media. LÄS MER

 5. 5. Jeg må gerne dividere, når jeg har lyst. Refleksioner om hjemmeundervisning i et institutionelt samfund.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Diana Bejlegaard Simris; [2014]
  Nyckelord :Hjemmeundervisning; afinstitutionalisering; heldagsskole; dannelse; fællesskabet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Baggrund: Hjemmeundervisning er et forholdsvis ukendt fænomen i nordisk kontekst. Igennem den seneste tid har der dog på de sociale medier været en stigende interesse for emnet. I Danmark har en gruppe af forældre taget deres børn ud af traditionelle skoletilbud, med henblik på selv at undervise dem. LÄS MER