Sökning: "Socialisation"

Visar resultat 1 - 5 av 570 uppsatser innehållade ordet Socialisation.

 1. 1. Exploring Knowledge Implementation in Project Teams - Insights from a Qualitative Case Study in a High-Tech Industry MNC

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Torben Daut; Eric Klang; [2023-07-18]
  Nyckelord :Knowledge Implementation; Knowledge Management; Project Teams; Knowledge; Absorptive Capacity; Case Study; Multinational Corporation;

  Sammanfattning : Existing literature underscores the significance of knowledge management (KM) in organisations for enhancing performance and gaining competitive advantages. Despite scholars acknowledging that knowledge implementation activities realise the value of KM, little is known of how these activities can be affected through organisational structures. LÄS MER

 2. 2. The effects of Covid-19 on young adults´outdoor recreation habits. A comparison between Sweden and Mexico

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Jessica Joana Marin-Rodríguez; [2023-05-17]
  Nyckelord :Outdoor Recreation; Covid-19 Pandemic; Young Adults; Sweden; Mexico; country comparison;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic, that became a global phenomenon in March 2020, has been causing disruptions globally and across all sectors. And, as nations around the world attempted to contain the spread, lockdowns and strong restriction were set in place, directly affecting peoples' time outdoors. LÄS MER

 3. 3. NATO VÅR NYA VÄN En beskrivande studie om Sveriges socialisering med Nato under den postneutrala-eran

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Värmsjö; [2023-01-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this study the theory of state socialisation is used to describe how norms of international poles defuse to small states, which are trying to adopt their foreign policy, in an attempt becoming members of the pole. The pole has the most influence over the small state in the position, as an almost member. LÄS MER

 4. 4. Kampen om uppmärksamheten : En undersökning om gymnasie- och universitetsstudenters mediekonsumtion inför det svenska riksdagsvalet 2022

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Jacob Malmgren; Simon Brostedt; [2023]
  Nyckelord :mediekonsumtion; politiskt innehåll; studenter; användarteorin; sociala medier; traditionella medier;

  Sammanfattning : This study examines what motivated high school students and university students to consume political content prior to the Swedish 2022 election. In addition, this study aims to investigate if there are any connections between the consumer’s motivation, preferred media and political sympathies. LÄS MER

 5. 5. Integritet i förskola : Förskollärares tankar om uppdraget och dess förverkligande

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nina Lundén; [2023]
  Nyckelord :integritet; kroppslig integritet; personlig integritet; subjektifiering; förskola; förskollärare; förskolebarn; autonomi; identitet; inflytande;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare uppfattar integritetsuppdraget i förskola och hur de beskriver förverkligandet av det. Undersökningen har genomförts kvalitativt med en intervjumetod där åtta förskollärare ingår. En hermeneutisk tolkande ansats har använts för att nå förståelse i det som undersöks. LÄS MER