Sökning: "Socialkonservatism"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Socialkonservatism.

 1. 1. Är Sverigedemokraterna ett Högerradikalt populistiskt parti eller Socialkonservativt? : En undersökning av partimaterialet utifrån två idealtyper.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Daniel Tengdelius; [2019]
  Nyckelord :Conservative; Social conservative; Social conservatism; Conservatism; Populism; Right-wing; Right-wing radical; Populist radical right; Sverigedemokraterna; Socialkonservatism; Högerradikal; SD; Populism; Högerpopulism; Konservatism; Socialkonservativ;

  Sammanfattning : The political party Sweden democrats became Sweden’s third largest party in 2014 after entering the Swedish parliament back in 2010 for the first time. During this time discussions about the party background and ideology have increased both from other parties and in the society. LÄS MER

 2. 2. De förenade högerpartierna? : En jämförande studie mellan Liberalerna och Moderaterna

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olof Källén; [2017]
  Nyckelord :Folkpartiet Liberalerna; Moderaterna Högerpartiet; socialliberalism; nyliberalism; socialkonservatism; kulturkonservatism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Både Liberalerna (f.d. Folkpartiet) och Moderaterna (f.d. LÄS MER

 3. 3. Är Sverigedemokraterna demokrater?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Daniel Gabrielsson; [2016]
  Nyckelord :SD; icke-demokrater; auktoritära rötter; alt-right; icke-demokratisk nationalism; högerpopulism; demokrati; Sverigedemokraterna; nazism; socialkonservatism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER