Sökning: "Socialpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade ordet Socialpedagogik.

 1. 1. Från insikt till aktivt deltagande i samhället : En kvalitativ studie om Skolan som arenas möjliggörande av socialpedagogiska gemenskaper

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Susanna Larsson; Ulrika Kragell; [2020]
  Nyckelord :Skolan som arena; gemenskaper; Jämlik stad; socialpedagogik; föräldrasamverkan; bildningsprocesser;

  Sammanfattning : Tanken med satsningen Skolan som arena är att öppna upp skolan för aktiviteter utanför skoltid, vilketska ske genom samverkan mellan offentliga, privata och idéburna organisationer. Syftet med denna uppsats var att utforska hur Skolan som arena bidrar till socialpedagogiska utvecklings- och läroprocesser för professionella och boende i området kring skolan. LÄS MER

 2. 2. "Man är olika liksom. Och man ska få ha rätt att få vara sig själv" : En narrativ studie om personers upplevelser av att leva med ADHD

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Victoria Åberg; Beatrice Önell; [2020]
  Nyckelord :Neuropsykiatrisk diagnos; ADHD; Identitet; Livshistoria; Socialpedagogik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur det är att leva med den neuropsykiatriska diagnosen ADHD och hur personer hanterar olika situationer i livet. Studien intresserar sig även för hur personernas identitet har skapats i samspel med andra. LÄS MER

 3. 3. "Kan vi inte samverka med föräldrar så försvinner ju lite vår roll" : En kvalitativ studie om socialpedagogers erfarenheter av samarbete med föräldrar vid mobbningssituationer i skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Malin Engelbrektsson; [2020]
  Nyckelord :Mobbning; skola; socialpedagogik; samarbete; föräldrar; bildning;

  Sammanfattning : Socialpedagogernas roll i skolan är ett relativt outforskat område, inte minst deras funktion i relation till situationer där mobbning förekommer. Syftet med studien var att beskriva och analysera hur socialpedagoger i skolan samarbetar med föräldrar i mobbningssituationer och hur det kan förstås utifrån ett bildningsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Tillsammans tar vi ett glas vin : Samtal om relation och inställning till gemenskaper, rolltransaktioner och alkohol på äldre dagar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Susanne Bergqvist; Peter Höglander; [2020]
  Nyckelord :Socialpedagogik; gemenskap; roller; alkohol; transaktioner; äldre och pension;

  Sammanfattning : Att åldras handlar om att genomgå olika transaktioner i livet vilket innebär att roller tillkommer under livscykeln. Kroppen åldras i samklang med hur individen rör sig genom tid och rum. Alkoholen kan vara en del i människans liv vilket kan innebära att transaktioner kan förändra inställningen och relationen till alkohol. LÄS MER

 5. 5. "Att leva eller inte leva" : En kvalitativ studie om kvinnors väg mot drogfrihet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Ellen Nilsson; Ylva Johansson; [2020]
  Nyckelord :Missbruk; kvinnor; övergång; avgörande faktorer; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka kvinnors erfarenheter av att lämna ett missbruk. Fokus låg på övergången från livet med missbruk till ett drogfritt liv, avgörande faktorer för beslutet om att bli drogfri samt hur drogfriheten har påverkat kvinnornas sociala identitet. LÄS MER