Sökning: "Socialpolitiskt"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Socialpolitiskt.

 1. 1. EU:S OCH SVERIGES SOCIALPOLITISKA FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL FÖREBYGGANDET AV TERRORISM - En kvalitativ studie av strategidokument

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maja-Louisa Gramson; [2021-08-31]
  Nyckelord :Våldsbejakande extremism; Radikalisering; Terrorism; Rekrytering; Förebyggande arbete; Strategi; Europaparlamentet; Kommissionen; Rådet; Regeringen; Säkerhetspolitiskt; Socialpolitiskt; Moghaddams trappstegsmodell;

  Sammanfattning : Radicalization is one of the major problems of our time. If it is not prevented, extremism canturn into terrorism which is a threat of the democracy. Previous research shows that socialpolicy approaches are important for successful counter-terrorism work. LÄS MER

 2. 2. Varumärken som tar ställning : En kvalitativ studie om svenska konsumenters attityder till varumärkens engagemang i kontroversiella frågor

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Gabriel Hassinen; Anton Lindroth; [2021]
  Nyckelord :CSA; Attitudes; Theory of planned behavior; Brand; Brand image; CSA; Attityder; Theory of planned behavior; Varumärken; Varumärkesbild;

  Sammanfattning : Denna studie har baserats på fenomenet Corporate Social Advocacy (CSA) som innebär att företag gör ställningstaganden i socialpolitiskt kontroversiella frågor. Utmärkande för denna typ av frågor är att det inte brukar råda någon konsensus och det existerar två sidor med helt skilda åsikter. LÄS MER

 3. 3. Social hänsyn - En studie om hur socialpolitiska mål översätts till sociala krav i offentlig upphandling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Frida Vernby; Helena Fridh; [2019-03-19]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; Social hänsyn; Socialpolitiska mål; Sysselsättning; Översättning; Institutionell teori;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling kan utgöra ett kraftfullt redskap för att uppnå socialpolitiska mål, såsom ökad sysselsättning bland grupper som står långt från arbetsmarknaden, genom att social hänsyn beaktas vid offentliga upphandlingar. Forskningslitteraturen och myndigheters kunskap inom området är dock bristfällig. LÄS MER

 4. 4. Kaffet berättar vem du är : En etnologisk studie om livsstil och identitetsskapande i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Etnologi

  Författare :Anna Repo; [2016]
  Nyckelord :Livsstil; självidentitet; modernitet; specialkaffe; smak; differentiering;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är dels att beskriva och analysera hur individers intresse för specialkaffe kan ses som en del i ett reflexivt skapande av livsstil och självidentitet, dels att förstå hur denna meningsskapande process relaterar till den mening specialkaffet ges av dess producenter. Med utgångspunkt i muntliga och skriftliga skildringar av erfarenheter, tankar och värderingar kring specialkaffe, som sammanlagt nio informanter delat med sig av i intervjuer, beskrivs hur kaffeproducenterna inverkar på individens liv socialt och materiellt. LÄS MER

 5. 5. En studie av centrala myndigheters säkerhetsarbete i boendemiljön

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Marie Lundqvist; [2008]
  Nyckelord :myndighet; säkerhet; boendemiljö; personskada;

  Sammanfattning : Säkerhetsarbete bedrivs på alla nivåer i samhället från individnivå till regeringsnivå. Bakgrunden till studien är den problematik som finns i och med skadeutvecklingen i samhället som visar på en ökad trend av personskador i boendemiljön. LÄS MER