Sökning: "Socialpsykiatri"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Socialpsykiatri.

 1. 1. Socialpsykiatri i utveckling En kvalitativ studie om arbetssätt, aktiviteter och mål inom Hallsbergs socialpsykiatri

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Linnea Olsson; Anders Myrman; [2016]
  Nyckelord :socialpsykiatri; psykisk funktionsnedsättning; aktiviteter; återhämtning; bemötande; målsättning.;

  Sammanfattning : Den målgrupp som socialpsykiatrin riktar in sig på är individer som anses ha så omfattande psykiska funktionshinder att dessa utgör hinder för att leva ett normalt liv utan stöd. Socialpsykiatrin är en kommunal form av öppenvård som uppkommit efter den svenska psykiatrireformen 1995, och som fortfarande är under utveckling. LÄS MER

 2. 2. Ångest som en merit - Att använda personliga erfarenheter av psykisk ohälsa i vårdarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Rebecka Johansson; [2016]
  Nyckelord :mental ill health; hermeneutik; tematisk analys; socialpsykiatri; psykiatri; psykisk ohälsa; peer support; peer- specialist; prosumer; consumer-provider; Wounded healer; psychiatry; community mental health care; thematic analysis; hermeneutics; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore how staff in mental health care experience (1) using personal experiences of mental ill health in their work (2) different factors affecting this usage. This was explored using semi-structured interviews, which were analyzed using thematic analysis based on aletic hermeneutics. LÄS MER

 3. 3. Samverkan inom psykiatrin och dess påverkan på bemötande

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Maria Svensson; Mikael Wadstein; [2015]
  Nyckelord :Erkännande; samverkan; bemötande; socialpsykiatri; akutpsykiatri;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ”ha någonting att göra på dagarna, det sociala liksom” En kvalitativ studie om träfflokalen ur ett brukarperspektiv

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Linnea Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Day care; social psychiatry; psychiatric disorder; Träfflokal; socialpsykiatri; psykisk funktionsnedsättning; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to examine if the participation within a social psychiatric day care is to be helpful for the participants. The aim was to find out if the day care has been helpful, what kind of support has been helpful and what have the participants been helped with. LÄS MER

 5. 5. Evidensbaserad praktik i socialt arbete : En fallstudie av ett förbättringsarbete om hur ESL kan bidra till ökat brukarinflytande och delaktighet inom socialpsykiatri

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Fitnete Gashi; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER