Sökning: "Socialpsykiatri"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Socialpsykiatri.

 1. 1. Fenomenologi- En litteraturstudie av fenomenologin som presenterades på kandidatprogrammet Socialpsykiatri på Malmö Universitet.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Besma Mohammad; Noar hakaj; [2020]
  Nyckelord :Phenomenology; empathy; cours literature; Social Psychiatry; mental illness; phenomen; Fenomenologi; empati; kurslitteratur; Socialpsykiatri; psykisk ohälsa; fenomen;

  Sammanfattning : Fenomenologin har sin grund inom filosofin och intresserar sig för att studera upplevelser och upplevelsen av personens mening, hur personen upplevde en viss händelse och vad personen upplevde. Syftet med den här studien är att studera den versionen av fenomenologi som beskrivs i kurslitteraturen som användes på kandidatprogrammet Socialpsykiatri på Malmö Universitet. LÄS MER

 2. 2. Vi vet mer än vi kan tala om : Tyst kunskap i kommunal socialpsykiatri

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Johan Hjärne; Charlotte Ekfeldt; [2020]
  Nyckelord :tyst kunskap; definiera; överföra och värdera; explicit kunskap; fronesis;

  Sammanfattning : Tyst kunskap definieras oftast som abstrakt och svårdefinierbar eftersom den inte kan uttryckas på samma sätt som teoretisk kunskap, därav namnet ”tyst”. Likväl är den tysta kunskapen högt värderad inom de yrkeskategorier som arbetar i människobehandlande organisationer i direkt kontakt med klienter varje dag. LÄS MER

 3. 3. Beroende, med en känsla av stigmatisering - En systematisk litteraturstudie om upplevelsen av ett beroende

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emma Dewens; Sandra Olsson; [2020]
  Nyckelord :Beroende; Grupptillhörighet; Identifikation; Kontext; Socialt arv; Stigmatisering;

  Sammanfattning : Dewens, E & Olsson S.Beroende, med en känsla av stigmatisering. En systematisk litteraturstudie om upplevelsen av ett beroende. Examensarbete i Socialpsykiatri 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Förändra individen eller anpassa omgivningen? : En kvalitativ studie om vad Pedagogiskt Förhållnings- och Arbetssätt kan bidra med inom socialpsykiatrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Catarina Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Method; municipal psychiatric care; salutogenesis; Arbetssätt; socialpsykiatri; salutogenes;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka vad ett Pedagogiskt Förhållnings- och Arbetssätt (PFA) kan bidra med inom socialpsykiatrin. Två PFA utbildare har intervjuats och insamlade data har analyserats med det teoretiska perspektivet salutogenes samt teorin Känsla av Sammanhang (KASAM). LÄS MER

 5. 5. LEDARSKAP I SOCIALPSYKIATRIN - MEDARBETARES UPPLEVELSE AV LEDARSKAP I FÖRHÅLLANDE TILL DE ANSTÄLLDAS PSYKISKA HÄLSA

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Marcus Galazzi; Leila Zinai; [2020]
  Nyckelord :psykisk hälsa; psykisk ohälsa; välbefinnande; ledarskap;

  Sammanfattning : Galazzi, M & Zinai, L. En kvalitativ studie om medarbetares upplevelse avledarskap i förhållande till de anställdas psykiska hälsa inom socialpsykiatrin.Examensarbete, Socialpsykiatriprogram 15 högskolepoäng. LÄS MER