Sökning: "Socialsekreterares arbetsmiljö En kvalitativ studie"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Socialsekreterares arbetsmiljö En kvalitativ studie.

 1. 1. Socialsekreterare och psykosocial arbetsmiljö – en kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Stephanie Sandberg; Angelica Serlheimer; [2020]
  Nyckelord :social work; work environment; high workload; psychosocial work environment; mental stress.; Social Sciences;

  Sammanfattning : There have been many different studies made about social workers and their work environment, most of these studies have had the same result. The result has been that social workers have a high workload and the case count is also high which often leads to mental stress. LÄS MER

 2. 2. Vad får dem att stanna? : En kvalitativ studie om arbetsmotivation bland socialsekreterare inom missbruksenheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Johanna Gustafsson; Linda Qvicker; [2020]
  Nyckelord :Work motivation; job satisfaction; social work; social worker who works with addiction abuse; Arbetsmotivation; arbetstillfredsställelse; socialt arbete; socialsekreterare som arbetar med missbruksproblematik;

  Sammanfattning : Socialsekreterares arbetsmiljö är ett omtalat ämne och det föreligger en omfattande personalomsättning inom yrkesprofessionen. Syftet med denna studie var att undersöka varför socialsekreterare inom socialtjänstens missbruksenhet väljer att stanna kvar på sin arbetsplats. LÄS MER

 3. 3. "Man är ju ganska ensam som chef" : En kvalitativ studie om första linjens chefers upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön inom socialtjänsten

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Andrea Flyrin; [2019]
  Nyckelord :första linjens chefer; psykosocial arbetsmiljö; hållbarhet; hållbar arbetsmiljö; återhämtning; arbetsbelastning; stöd; socialtjänst;

  Sammanfattning : Arbetsmiljön är av stor vikt för att vi ska trivas på arbetsplatsen och vara vid god hälsa. Socialtjänsten står inför en stor utmaning vad gäller just anställdas psykosociala arbetsmiljö och hälsa. LÄS MER

 4. 4. ”Det behöver bli bättre för att vi ska hålla i längden…” : En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares psykosociala arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Jennifer Löfvenmark; Catrin Öberg; [2019]
  Nyckelord :Psychosocial working environment; work load; social worker; stress; demandcontrol- and support model; Psykosocial arbetsmiljö; arbetsbelastning; socialsekreterare; stress; kravkontroll- och stödmodellen;

  Sammanfattning : Att arbeta inom socialtjänsten som socialsekreterare inom utredningsenheten för barn och unga kan anses vara ett stressigt arbete med hög arbetsbelastning samt att deras arbetsmiljö ofta är omtalad. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som socialsekreterare inom utredningsenheten för barn och unga upplevde kunde påverka deras psykosociala arbetsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Socialsekreterares arbetsmiljö : En kvalitativ studie om vilka arbetsmiljöfaktorer som gör att socialsekreterare trivs och vill stanna kvar på sin arbetsplats.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emina Cosic; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER