Sökning: "Socialwork"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Socialwork.

 1. 1. De äldre, vi andra och CoVid-19 : En kritisk diskursanalys om äldres framställan i media i samband med CoVid-19  rekommendationerna under perioden 16-22 mars 2020.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Jessica Häggkvist; Jenny Rosvall; [2020]
  Nyckelord :Ageism; Older people; Elderly; Massmedia; Discourse; Norman Fairclough; Critical discourse analyzis; CoVid-19; Agediscrimination; Coronacirus; Ålderism; Äldre människor; Äldre; Massmedia; Diskurs; Norman Fairclough; Kritisk diskursanalys; CoVid-19; Coronavirus; Åldersdiskriminering;

  Sammanfattning : När ett Coronavirus uppdagades i Kina fick det stor medial uppmärksamhet och den 11 mars 2020 klassade Världshälsoorganisationen virusspridningen som en pandemi. Förenta Nationerna slog i april 2020 larm om ett världsproblem som ökat kraftigt i samband med rekommendationerna till äldre personer i och med CoVid-19, nämligen åldersdiskriminering. LÄS MER

 2. 2. Ingen ska gå till jobbet med klump i magen : Kvalitativ studie om chefer inom socilatjänsten

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Aida Ibragic; [2019]
  Nyckelord :Working enviroment; leaders; socialwork; arbetsmiljö; chefer; socialtjänst;

  Sammanfattning : Mental ill-health is a common cause of today's sick leave and the World Health Organization predicts that mental illness will be the leading cause of sick leave in the world by 2030. In this essay I examined how the municipality X invested in a project on health promotion and mental ill-health for all leaders and politicians with the aim of reducing sick leave and staff turnover throughout the municipality. LÄS MER

 3. 3. När samhället träder in – socialsekreterares professionskunskap vid omhändertaganden : En undersökning av hur yrkesaktiva socionomers kunskaps- och erfarenhetsprocesser samt handlingsutrymme ser ut vid omhändertaganden enligt LVU

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Kaja Wojcik; Julia Lind; [2019]
  Nyckelord :Professional socialwork; Socialworkers; Childcare; Professional child care; Compulsory care; Professionellt socialt arbete; Socialsekreterare; Barnavårdsutredningar; Professionskunskap; Socialtjänst;

  Sammanfattning : Den här intervjubaserade kvalitativa studien syftar till att utforska den professionskunskap som socialarbetare upplever att de har och använder i sitt dagliga arbete inom barnavårdsutredningar i Sverige. Ordet "professionskunskap" avgränsas i studien som den kunskap, de erfarenheter, de verktyg och upplevelsen av handlingsutrymme som socialarbetare använder i beslutsprocessen kring tvångsomhändertaganden. LÄS MER

 4. 4. Vad krävs för att skapa förändring? : en makt- och organisationsanalys kring Stockholms stads handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Susanna Brolin; [2018]
  Nyckelord :NPM; Socialwork; Power; Stockholms city; Actionplan; NPM; Socialtarbete; Makt; Handlingsplan; Stockholms stad; Myndighetsutövning; arbetsmiljö; arbetsvillkor;

  Sammanfattning : This essay focuses on the following issues:• What are the effects of Stockholm's Action Plan on both decision-makers and social security officers in the field?• How is the outcome of the Action Plan and the work environment affected by methods, organisation and control systems?• Why are conflicts between stakeholders and the organization handled in the way they are done? The overall purpose of the essay is to a critically study of New Public Management, the ongoing personnel crisis in services for children and young people.  Where yhe crisis is resulting in significant staff turnover and high health statistic. LÄS MER

 5. 5. Specialisternas utbredning : En studie i två steg om specialisttjänster i kommunal socialtjänst

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Marcus Falk Johansson; [2017]
  Nyckelord :Civil servant; Social services; Specialization; Social worker; Socialsekreterare; Socialtjänst; Socionom; Specialistsocionom; Specialisering;

  Sammanfattning : Socialtjänsten är idag drabbad av en hög arbetsbelastning, något som lett till hög personal omsättning och en hög andel arbetsrelaterade besvär. Flera statliga utredningar av situationen likväl inlägg från intresseorganisationer som SKL och fackförbund föreslår att ett led i att hantera situationen är genom specialisering. LÄS MER