Sökning: "Socialwork"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Socialwork.

 1. 1. Ingen ska gå till jobbet med klump i magen : Kvalitativ studie om chefer inom socilatjänsten

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Aida Ibragic; [2019]
  Nyckelord :Working enviroment; leaders; socialwork; arbetsmiljö; chefer; socialtjänst;

  Sammanfattning : Mental ill-health is a common cause of today's sick leave and the World Health Organization predicts that mental illness will be the leading cause of sick leave in the world by 2030. In this essay I examined how the municipality X invested in a project on health promotion and mental ill-health for all leaders and politicians with the aim of reducing sick leave and staff turnover throughout the municipality. LÄS MER

 2. 2. När samhället träder in – socialsekreterares professionskunskap vid omhändertaganden : En undersökning av hur yrkesaktiva socionomers kunskaps- och erfarenhetsprocesser samt handlingsutrymme ser ut vid omhändertaganden enligt LVU

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Kaja Wojcik; Julia Lind; [2019]
  Nyckelord :Professional socialwork; Socialworkers; Childcare; Professional child care; Compulsory care; Professionellt socialt arbete; Socialsekreterare; Barnavårdsutredningar; Professionskunskap; Socialtjänst;

  Sammanfattning : Den här intervjubaserade kvalitativa studien syftar till att utforska den professionskunskap som socialarbetare upplever att de har och använder i sitt dagliga arbete inom barnavårdsutredningar i Sverige. Ordet "professionskunskap" avgränsas i studien som den kunskap, de erfarenheter, de verktyg och upplevelsen av handlingsutrymme som socialarbetare använder i beslutsprocessen kring tvångsomhändertaganden. LÄS MER

 3. 3. Vad krävs för att skapa förändring? : en makt- och organisationsanalys kring Stockholms stads handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Susanna Brolin; [2018]
  Nyckelord :NPM; Socialwork; Power; Stockholms city; Actionplan; NPM; Socialtarbete; Makt; Handlingsplan; Stockholms stad; Myndighetsutövning; arbetsmiljö; arbetsvillkor;

  Sammanfattning : This essay focuses on the following issues:• What are the effects of Stockholm's Action Plan on both decision-makers and social security officers in the field?• How is the outcome of the Action Plan and the work environment affected by methods, organisation and control systems?• Why are conflicts between stakeholders and the organization handled in the way they are done? The overall purpose of the essay is to a critically study of New Public Management, the ongoing personnel crisis in services for children and young people.  Where yhe crisis is resulting in significant staff turnover and high health statistic. LÄS MER

 4. 4. Specialisternas utbredning : En studie i två steg om specialisttjänster i kommunal socialtjänst

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Marcus Falk Johansson; [2017]
  Nyckelord :Civil servant; Social services; Specialization; Social worker; Socialsekreterare; Socialtjänst; Socionom; Specialistsocionom; Specialisering;

  Sammanfattning : Socialtjänsten är idag drabbad av en hög arbetsbelastning, något som lett till hög personal omsättning och en hög andel arbetsrelaterade besvär. Flera statliga utredningar av situationen likväl inlägg från intresseorganisationer som SKL och fackförbund föreslår att ett led i att hantera situationen är genom specialisering. LÄS MER

 5. 5. Det är lättare att bara acceptera än att förstå : Om kulturmöten i socialtjänsten i samband med barnavårdsutredningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Beata Koraszewska; [2015]
  Nyckelord :Kulturmöten; barnuppfostran; barnavårdsutredning; barnets bästa;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine socialworkers reflections around their own cultural belonging in relation to childcare investigations involving families with a different cultural background. The study was based on semi-structured interviews with five socialworkers and was conducted in order to explore their reasoning surrounding their work as investigators within social services, from the perspective of both the workers and their clients cultural identity. LÄS MER