Sökning: "Societal"

Visar resultat 1 - 5 av 3657 uppsatser innehållade ordet Societal.

 1. 1. "I'LL SPEAK FOR BOTH SIDES": Coloniality and Hybridity in Identity Construction in Leslie Marmon Silko's Ceremony

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Filippa Kakavand; [2024-03-21]
  Nyckelord :Leslie Marmon Silko; Ceremony; postcolonialism; coloniality; hybridity; magical realism; identity; storytelling; Indigenous; Native American literature;

  Sammanfattning : This study explores the complex relations between coloniality and hybridity in identity construction for the Native American community in Leslie Marmon Silko's novel Ceremony. The study aims to examine how these literary techniques contribute to the protagonist's construction of identity, specifically focusing on his mixed-race identity and the way in which coloniality influences his experience. LÄS MER

 2. 2. ”INGEN VILL JU HA EN SHORT GUY”. En kvalitativ intervjustudie om hur unga män uppfattar och upplever sig påverkas av utseendenormer på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cornelia Nilsson; Claudia Saksa; [2024-03-12]
  Nyckelord :Utseendeideal; skönhetsideal; sociala medier; Instagram; unga män; påverkan; hegemonisk maskulinitet;

  Sammanfattning : Throughout history, beauty ideals have existed as a societal construct, but the recent phenomenon lies in the rapid and widespread dissemination of these ideals through social media. Platforms like Instagram encourage user interaction, fostering a specific type of content. LÄS MER

 3. 3. “Det är ju egentligen bara mobbning men det bygger den här kamratskapen”. En kvalitativ studie om hur manliga soldater uppfattar den personliga kommunikationen i den svenska arméns mansdominerade sfär

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ellen Alderlid; [2024-03-06]
  Nyckelord :Information; informationssökning; forskare; mkv-forskare; Ellis modell; användar- och användningsstudier; Norden; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : In the years 2010-2017 the mandatory military service was put on hold after decades of massive decrease in funds going to support the army. Putting the military service on hold led to issues in the Swedish military’s ability to have a societal presence, mainly because the service acts as the army’s main way of recruiting soldiers to a professional path. LÄS MER

 4. 4. “De tror att jag hänger med kriminella, att jag är farlig, fast egentligen är det tvärtom ”. En kvalitativ studie om hur mediebevakningen på Göteborgs förorter påverkar identitetsskapandet hos ungdomar boende i områdena

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jennifer Gunnarsson; Maja Pettersson; [2024-03-04]
  Nyckelord :Förort; media; medieskugga; ungdomar; stigma; identitet; mottagarperspektiv; receptionsanalys; encoding decoding; sociala medier;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how youth residing in the suburbs of Gothenburg perceive the media portrayal of their residential areas and how this representation influences their self-image and identity. To address the study's objectives, three research questions have been formulated to gain a deeper understanding of the subject: 1. LÄS MER

 5. 5. REVOLVERMAN ELLER BOLAGETS MAMMA? En kritisk diskursanalys av framställningen av kvinnliga och manliga entreprenörer i Dagens Industri

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lisa Johannesen; [2024-03-04]
  Nyckelord :Diskurser; medier; affärstidning; Sverige; entreprenörskap; könsstereotyper;

  Sammanfattning : Equality in the news media has been a topic of discussion in a variety of contexts and with different aspects throughout history. We continue to ask ourselves what the definition of equality is and when a country can be defined as an equal society. LÄS MER