Sökning: "Sociocultural Theory"

Visar resultat 1 - 5 av 229 uppsatser innehållade orden Sociocultural Theory.

 1. 1. Snälla, kan du inte bara sitta stilla som alla andra? : En kvalitativ textanalys av litteratur för och om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Lovisa Kahl; [2018]
  Nyckelord :Inclusion; Diversity; Norm-Criticism; Sociocultural Theory; Neuropsychiatric Disabilities; ADHD; Autism; Kumashiro; Vygotskij; Inkludering; mångfald; normkritik; sociokulturell teori; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; ADHD; Autism; Äppelhylla; Kumashiro; Vygotskij;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how pedagogical picture books intended for inclusion represents children with neuropsychiatric disabilities. This is investigated through in-depth analysis of four books dealing with the subject from different approaches, recommended by state libraries and the specialised educational authority. LÄS MER

 2. 2. IKT i undervisningen : En kvalitativ studie om lärares förutsättningar och användning av IKT i          matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Rickard Fredriksson; Mathias Åhlin; [2018]
  Nyckelord :Digital competence; mathematics; sociocultural theory; teaching; TPACK; Digital kompetens; matematik; sociokulturell teori; TPACK; undervisning;

  Sammanfattning : Tidigare studier har visat att det inte alltid finns ett samband mellan användning av IKT i undervisningen och positiva inlärningsresultat. Det är en fråga om hur lärare använder IKT i sin undervisning, vilka kompetenser läraren har och vilka tekniska förutsättningar som finns på skolan. LÄS MER

 3. 3. Working with Students with Special Needs in Forest Pedagogy : Pedagogues’ Practices in i Ur och Skur preschools in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Ramóna Nádasdy; [2018]
  Nyckelord :outdoor education; outdoor learning; forest pedagogy; preschool; early childhood education and care; special needs; inclusion; disability; i Ur och Skur;

  Sammanfattning : The aim of the study is to gain insight into Swedish preschool pedagogues’ conceptualization who work with a special outdoor learning concept, of including children with special needs within their groups. Sweden is a country which is famous for its “education for all” policy, however there is a little to know about the presence of children with special needs in the preschool setting. LÄS MER

 4. 4. Hacia una realidad aumentada. Extrañamiento y personificación en los relatos de La noche, de Francisco Tario

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Spanska

  Författare :Carolina Balboa Alvarez; [2018]
  Nyckelord :estrangement; personification; Francisco Tario; the neo-fantastic; the uncanny; expanded reality.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : RESUMEN Una de las características esenciales de la literatura fantástica es la lucha contra las formas habituales de representación. Un claro ejemplo de ello es la obra cuentística del mexicano Francisco Tario. LÄS MER

 5. 5. Förskolebarn i sociala och språkliga svårigheter : Förskollärarnas synsätt och strategier kring det sociala samspelet och språkliga utvecklingen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kamila Grabarska; Shilana Najmaddin; [2018]
  Nyckelord :samspel; inkludering; särskilt stöd; förhållningssätt; relationellt perspektiv; punktuella perspektiv;

  Sammanfattning : The purpose of our study is to investigate how preschool teachers work with children in need, how to stimulate children in language and social interaction between preschool teachers and children. The study is based on the following questions; “What conceptions do preschool teachers have about children in need of special support?” and “What strategies are pre-school teachers using in order to promote children's social and language development?”. LÄS MER