Sökning: "Socioeconomic Impact Assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Socioeconomic Impact Assessment.

 1. 1. Från motvind till medvind: Hur införandet av en socioekonomisk konsekvensbeskrivning kan öka den kommunala acceptansen för vindkraft i Sverige.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sigrid Carstairs; [2022]
  Nyckelord :Wind power; Renewable Energy; Social Impact Assessment; Environmental Impact Assessment; Socioeconomic Impact Assessment; Socioeconomics; Municipality; Sustainability; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Due to climate change, the transition to renewable energy systems has become increasingly urgent, and wind power has been identified as a significant facilitator in the transition of Swedens energy system. However, the rapid development of wind power has resulted in increased levels of local resistance, where the socioeconomic consequences on local communities have been highlighted by politicians, municipalities, and other stakeholders. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar socioekonomiskt utsattas upplevelse av hälsa : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Valentina Arellano; Emmy Larsson; [2022]
  Nyckelord :socioeconomic factors; poverty; health care; experience; stigma; social ojämlikhet; fattigdom; sjukvård; upplevelser; stigma;

  Sammanfattning : Introduktion: Fattigdom har beskrivits ge skadliga effekter på hälsan och förkortar den förväntade livslängden. Sociala och ekonomiska förhållanden påverkar hälsan genom hela livet där personer från lägre samhällsklasser har dubbelt så stor risk att utveckla allvarlig sjukdom och för tidig död än personer från högre samhällsklasser. LÄS MER

 3. 3. Diabetespatienters upplevelser av att leva med fotsår : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elsa Perman; Hannah Patten; [2021]
  Nyckelord :Diabetic Foot Ulcer; Experience; Diabetes; Diabetesfotsår; Upplevelse; Diabetes;

  Sammanfattning : Introduktion: Fotsår är en vanlig komplikation hos patienter med diabetes mellitus. Diabetiska fotsår leder till stort lidande, där patientens liv påverkas. Det finns en ökad risk för amputation som framtida utfall. Det krävs ett multidisciplinärt team inom sjukvården för att behandla dessa sår. LÄS MER

 4. 4. Nudging som beteendeförändringsteknik på riskbenägenhet : Skiljer sig effekten av nudging beroende på upplevd resursknapphet under livsloppet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jannicka Johansson; Jennifer Nsona-Ramos; [2021]
  Nyckelord :Nudg*; behaviour change; scarcity; childhood scarcity; socioeconomic status; investment decision-making; Nudg*; beteendeförändring; knapphet; knapphet i barndomen; socioekonomisk status; investeringsbeslut;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om nudging kan påverka individers ekonomiska riskbenägenhet och om effekten av nudging som beteendeförändrings teknik skiljer sig beroende på upplevd ekonomisk knapphet under livsloppet. Studien har utgått från en kvantitativ metodologi och design. LÄS MER

 5. 5. Revisiting Persecution due to Socio-Economic Deprivation: a Reading of the Refugee Definition in light of the CRPD

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Stavroula Kalea; [2020]
  Nyckelord :persecution; refugee definition; persons with disabilities; disability-specific; socio-economic deprivation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The discussion of what the notion of ‘persecution’ entails seems to be evergreen during a time when people are more and more on the move fleeing deprivation of socioeconomic rights. A ‘human rights approach’ to the refugee definition, namely an interpretation by reference to human rights standards, is now endorsed in relevant scholarship. LÄS MER