Sökning: "Socioeconomic status"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade orden Socioeconomic status.

 1. 1. DISTANSERING FRÅN KRIMINALITET : En studie om unga vuxna mäns förhållningssätt inom utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Aran Shwani; Sami Makdesi Elias; [2020]
  Nyckelord :Social exkludering; särskilt utsatta områden; kriminalitet; unga vuxna män; reflexivitet; sociala interaktioner;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to understand how young adult men experience the environment and the growing conditions that exist in so-called particularly vulnerable areas. And on the basis of these, figure out how they relate to and distance themselves from crime as a way of life. LÄS MER

 2. 2. Elevers relation till skolämnet idrott och hälsa beroende på uppväxtplats : En jämförande studie studie mellan elever på en landsbygdsskola och en stadsskola och deras uppfattning om ämnet idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexander Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; socioekonomisk status; idrottshabitus; idrottskapital; plats; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine if pupils who lives at different places and goes to different schools affects their attitude towards physical education and health. To understand if place affects has the socioeconomic status, the pupils and the parents attitude towards physical activity been analyzed. LÄS MER

 3. 3. Barns sociala samspel på skolgården : En kvalitativ studie om barns lek på skolgården utifrån socioekonomiska aspekter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malek Zaitoun; Johan Anhari; [2020]
  Nyckelord :Recreation center; schoolyard; play; socio-economic status; social interaction; play arena; identity; relationships; play actions; access strategies; Fritidshem; skolgård; lek; socioekonomisk status; socialt samspel; lekarena; identitet; relationer; lekhandlingar; tillträdesstrategier;

  Sammanfattning : This study has focused on the schoolyard and how the social interaction between children plays out in the schoolyard-play from a socio-economic perspective. The reason for this is to highlight some major differences in children's social skills depending on where they go to school. LÄS MER

 4. 4. Temporal trends and socioeconomic differences in alcohol use and drunkenness among Swedish adolescents

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Christoffer Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Adolescence; alcohol use; drunkenness; socioeconomic status; trends; HBSC; Sweden.;

  Sammanfattning : This study examined temporal trends and socioeconomic differences in alcohol use and drunkenness among Swedish 15-year-old students between 2001/02 and 2017/18. Data were obtained from the Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study conducted in 2001/02, 2005/06, 2009/10, 2013/14 and 2017/18 (n ≈ 1500/year). LÄS MER

 5. 5. Gymnasieinriktning och socioekonomiskt arv : En studie om familjebakgrundens påverkan av elevers val av utbildning

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Malin Frost; [2020]
  Nyckelord :Socioeconomics; education; choice of study; background; social background;

  Sammanfattning : This study examines the relationship between pupils' choice of orientation on high school and their socio-economic backgrounds. It also examines the student’s intentions of further studies and their socio-economic backgrounds. LÄS MER