Sökning: "Socioekologisk systemteori"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Socioekologisk systemteori.

  1. 1. Lärarens definition av ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. En intervjustudie med fem lärare om vad de anser är ett framgångsrikt ledarskap

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Terry Kindblom; [2021-08-27]
    Nyckelord :Classroom Management; Ledarskap; Klassrum; Grundskola; Socioekologisk systemteori;

    Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vad fem lärare på grundskolan 6–9 anser är ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. Studien är baserad på fem lärares åsikter, tankar, uppfattningar, erfarenheter och insikter angående vad de anser är ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. LÄS MER