Sökning: "Socioekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet Socioekonomi.

 1. 1. NATIONELL IDROTTSUTBILDNING; VEM FÅR PLATS? : Social bakgrund hos fotbollselever vid Nationella idrottsutbildningar.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Britta Elsert Gynning; [2020]
  Nyckelord :Idrottskapital; NIU-elever; social bakgrund; social snedrekrytering; socioekonomi.;

  Sammanfattning : Bakgrund: De Nationella idrottsutbildningarna [NIU] utformades för att göra specialidrotten på gymnasiet mer elitfokuserad. Inom både utbildningssystemet och idrottsvärlden finns en social snedrekrytering som innebär att individer med den högsta sociala positionen gynnas mest. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan fysisk aktivitet, socioekonomisk status och studieresultat för elever på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Johan Becker; [2019]
  Nyckelord :physical activity; IPAQ; metabolic index; socioeconomic status; habitus; grades; fysisk aktivitet; IPAQ; metaboliskt index; socioekonomi; habitus; betyg;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att analysera sambandet mellan fysisk aktivitet och betyg i idrott och hälsa, samt mellan ett viktat betyg i matematik, svenska, engelska och idrott och hälsa och fysisk aktivitet. Studien undersöker vidare om det finns något samband mellan socioekonomisk status och fysisk aktivitet och med ett viktat betyg. LÄS MER

 3. 3. Normkritik i barnlitteraturen : En kartläggning av fyra förskolors litteraturutbud

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jennie Norell-Hussein; Elin Nyström; [2019]
  Nyckelord :Barnböcker; förskola; högläsning; normer; normkritik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker barnlitteraturen på fyra förskoleavdelningar ur ett normkritiskt perspektiv. Detta för att undersöka hur människor förekommer och framställs i böckerna på förskolan. Samt att undersöka vilka möjligheter bokutbudet kan ge barnen att ta del av människors olika sätt att leva och vara. LÄS MER

 4. 4. Levnadsvanor och hälsa hos yngre äldre - en jämförande studie över en 12-årsperiod

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Helené Karlsson; Marie Olsson; [2019]
  Nyckelord :hälsa; levnadsvanor; SNAC-B; socioekonomi; yngre-äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många sjukdomar går att förebygga med hälsosamma levnadsvanor för en möjlighet att leva fler friska år. Att studera äldres hälsa och levnadsvanor kan tydliggöra riskgrupper för distriktssköterskans preventiva arbete med att förhindra uppkomsten av livsstilssjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Boltzmann Equation and Discrete Velocity Models : A discrete velocity model for polyatomic molecules

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Olof Håkman; [2019]
  Nyckelord :Boltzmann equation; Discrete velocity models; Polyatomic molecules;

  Sammanfattning : In the study of kinetic theory and especially in the study of rarefied gas dynamics one often turns to the Boltzmann equation. The mathematical theory developed by Ludwig Boltzmann was at first sight applicable in aerospace engineering and fluid mechanics. LÄS MER