Sökning: "Socioekonomisk bakgrund"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade orden Socioekonomisk bakgrund.

 1. 1. Bland ettor och nollor – ett digitalt klassrum : Distansundervisning och gymnasieelevers lärande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elias Lilja; [2021]
  Nyckelord :Lärande på distans; Covid-19; Distansstudier; Fjärrstudier; Gymnasieskolan; Förändringar i lärande; Socioekonomisk bakgrund; Distansundervisning; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att synliggöra de mekanismer som leder till att vissa elever klarar sig mer eller mindre bra i ett distansbaserat skolväsende, visa på dess konsekvenser på lärande och hur det skiljer sig åt beroende på elevens socioekonomiska bakgrund. Studien ämnar således utforska hur lärande påverkas av distansundervisning i rådande pandemi. LÄS MER

 2. 2. Kan socioekonomisk bakgrund och motivationstyp fungera som vägvisare för läraren i ämnet idrott och hälsa? : Can socio-economic background and type of motivation serve as a guide for the teacher in the subject of physical education?

  L3-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Charlie Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Självbestämmandeteorin; Socioekonomisk bakgrund; Motivationstyper; Fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : A class where everyone is motivated to participate during the lesson of physical education is something unique and rare. Motivation is a huge part of the observation for a PE teacher when they grade students, especially in sports and health classes. LÄS MER

 3. 3. Socioekonomisk bakgrund och dess påverkan på elevers skolframgång : En kunskapsöversikt om hur socioekonomisk bakgrund påverkar elevers skolframgång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ester Berggren; Kalin Vi; [2021]
  Nyckelord :Geografisk hemvist; skolframgång; skolsegregation; socioekonomisk bakgrund; utbildningskapital; kulturellt kapital;

  Sammanfattning : Kunskapsöversiktens syfte är att redogöra för hur socioekonomisk bakgrund påverkar elevers skolframgång sett till tidigare forskning. Den tidigare forskningen som presenteras i kunskapsöversikten betonar en enighet om att socioekonomisk bakgrund påverkar elevers skolgång, vilket belyser att denna förståelse kan vara viktig att bära med sig inom skolan. LÄS MER

 4. 4. Kompensatoriska undervisningsstrategier : - en kunskapsöversikt om likvärdig utbildning med utgångspunkt i elevers socioekonomiska bakgrund

  M1-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Valentina Barkijevic; Adna Bekic; [2021]
  Nyckelord :equivalent education; compensatory mission; didactic; socioeconomic background; social class; likvärdig utbildning; kompensatoriskt uppdrag; didaktik; socioekonomisk bakgrund; social klass;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine different types of didactic methods and strategies that teachers can use and incorporate in the classroom to strengthen and enhance equity and to ensure an equal education for all students despite socioeconomic background. The paper begins with an explanation of relevant concepts such as equity, socioeconomic background and so called freedom of school choice. LÄS MER

 5. 5. Strävan mot en kompensatorisk skola : en kunskapsöversikt om elevers skolresultat utifrån socioekonomisk bakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Oscar Mattisson; Mohamed Al-Edili; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER