Sökning: "Socioekonomisk orättvisa"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Socioekonomisk orättvisa.

 1. 1. Beyond the dichotomies of a coercion and voluntary recruitment, Afghan unaccompanied minors unveil their recruitment process in Iran

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för mellanösternstudier

  Författare :Rami Ali; [2018]
  Nyckelord :Child soldier; Syria; Iran; Afghanistan; Sweden; Refugee; asylum seeker; War; coercion; voluntary; recruitment; Shia; Shiite; Fatemiyoun Brigade; Migration; Hazara; Socio-economic injustice; Minors; Barnsoldat; Syrien; Iran; Afghanistan; Sverige; Flykting; asylsökande; Krig; tvång; frivillig; rekrytering; Shia; Shiite; Fatemiyoun Brigad; Migrationsverket; Hazara; Socioekonomisk orättvisa; minderåriga; Ensamkommande; جندي طفل ، سوريا ، إيران ، أفغانستان ، السويد ، لاجئ ، طالب لجوء ، الحرب ، الإكراه ، التطوع ، التجنيد ، الشيعة ، الشيعة ، لواء فاطيمون ، الهجرة ، الهزارة ، الظلم الاجتماعي-الاقتصادي ، القصر;

  Sammanfattning : By shedding light on accounts from unaccompanied Afghan asylum-seeking minors in Sweden who were child soldiers in Syria, this thesis explores and examines their narratives and their involvement in the civil war in Syria. The research aims to create a deeper understanding of how these children themselves made sense of their participation in the war by answering the following questions: How were the children approached by the recruiters? What kind of reasons for joining the war are put forward by the recruiters and what strategies do the children encounter: a) economic; b) identity formation; c) social deprivation; d) feeling of vulnerability; e) militarization; f) mental development; g) ideology/ religious-sectarian; or all together? How do the children perceive these encounters and make sense of their recruitment to the Shiite Fatemiyoun Brigade? To which extent has the ideology of Shi’ism played an important role for them in joining the Syrian War? This is a qualitative study based on in-depth interviews which combines procedures from two approaches and techniques: an ethnographic approach and a narrative approach that explores the interviewees’ experiences in a period of time and also generates detailed insights. LÄS MER

 2. 2. Förtätning av villaområden : ett gestaltningsförslag för förtätning längs Norbyvägen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ella Fröling; [2018]
  Nyckelord :förtätning; villaområde; social hållbarhet; segregation; bostadsbrist; Norby; Uppsala;

  Sammanfattning : Två problem i de större städerna i Sverige idag är boendesegregation och bostadsbrist. Människor med olika socioekonomisk bakgrund bor åtskilda från varandra vilket medför problem som fördomar och minskad tolerans. Det skapar även orättvisa eftersom alla inte får samma förutsättningar och tillgångar i stadsrummet. LÄS MER