Sökning: "Sociokulturellt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 3315 uppsatser innehållade orden Sociokulturellt perspektiv.

 1. 1. Fritidshemmets samverkan med föreningslivet i närområdet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Andreas Boberg; Johan Garpsäter; [2023-10-26]
  Nyckelord :Samverkan; föreningsliv; socialt lärande; fritidshem; socioekonomi;

  Sammanfattning : Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11, 2020) skriver att all personal som arbetar inom skola och fritidshem ska arbeta för att samverka med föreningslivet i närområdet för att stärka elevernas lärande. Genom tidigare forskning kan vi se att föreningslivet och fritidshemmet är två platser som har stor möjlighet att främja elevernas lärande och utveckling. LÄS MER

 2. 2. IKT och fritidshemmet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Jennefi Andersson; Nathalie Ögren; [2023-10-26]
  Nyckelord :IKT; fritidshem; lärare inom fritidshem; digitala verktyg; digital kompetens; styrdokument; lärarperspektiv; sociokulturellt perspektiv; kvalitativ intervjumetod;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka huruvida läroplanens riktlinjer är vägledande för lärare i fritidshem kring arbetet med digitala verktyg. Detta genom att synliggöra hur lärare i fritidshem resonerar och beskriver arbetet med IKT i verksamheten. LÄS MER

 3. 3. “Om man inte pratar om det kan man inte göra något åt det heller”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Björkman; Sarah Börjesson; [2023-10-23]
  Nyckelord :Nätgrooming; fritidshem; kapabla väktare; digital kompetens; digital litteracitet; informellt lärande; formellt lärande; sociokulturellt perspektiv; barn som sociala aktörer;

  Sammanfattning : Internet är en viktig del i barns vardagliga liv där bibehållandet och skapandet av sociala relationer kan ses centralt. Genom internet och digitala verktyg finns det stora möjligheter till lärande, men det finns även risker som kan påverka barnens liv negativt. LÄS MER

 4. 4. Högläsning i förskolan -En kvalitativ intervjustudie av förskollärares arbete och förhållningssätt kring högläsning samt dess implikationer på barns fortsatta skolgång

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Nilab Yusofi; Zulaikha Akbari; Sabina Mosazadeh; [2023-10-19]
  Nyckelord :högläsning; delaktighet; litteracitet; sociokulturellt perspektiv; proximal utvecklingszon; scaffolding; mediering; appropriering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Mellanmålet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Mathilda Lundell; Sofia Olsson; [2023-10-19]
  Nyckelord :mellanmål; fritidshem; lärare i fritidshem; social utveckling; sociokulturellt perspektiv; förmågor; lärmiljö; förhållningssätt.;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om mellanmålet på fritidshem. Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i fritidshem förhåller sig till och resonerar om mellanmålet som en lärmiljö. För att få svar på syftet har vi utgått från två frågeställningar. LÄS MER