Sökning: "Sociologi -B"

Visar resultat 1 - 5 av 2926 uppsatser innehållade orden Sociologi -B.

 1. 1. "Syftet var inte att skada henne"- En innehållsanalys om hur män dömda för misshandel rättfärdigar (sitt) våld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Felicia Nilsson Faller; [2023]
  Nyckelord :Våld; Misshandel; Misshandelsdomar; Rättfärdigande; Ansvarsbefriande; Män; Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Life of one's own: negotiating homosexuality with the family and party-state in China

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Daiyi Chen; [2023]
  Nyckelord :tongzhi; homosexuality; family; party-state; individualization; Social Sciences;

  Sammanfattning : The current study explores the process of how tongzhi, namely the homosexual men in China, who works for the party-state negotiates homosexuality with the family and the party-state in China. Under the background of the individualization of Chinese society, tongzhi has been pursuing to liberate homosexuality while encountering oppression from the family and the party-state. LÄS MER

 3. 3. Påskupploppen våren 2022 En kvalitativ studie om när den polisiära kontrollen brast och upplopp utbröt i samband med Rasmus Paludans manifestationer i Sverige 2022.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sara Elander; [2023]
  Nyckelord :Riots; Protest violence; Demonstrations; Political violence; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the spring of 2022 Sweden experienced several riots among counter-protesters in connection with a Danish politician's Islamophobic manifestations. A societal debate was sparked around control, police capabilities and the limits of freedom of expression. LÄS MER

 4. 4. “... jag skulle inte säga att jag är rädd på det sättet men man är väl lite mer vaksam” En kvalitativ studie om en grupp unga mäns rädsla för att utsättas för brott

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sanna Lindberg; Tilda Ohlsson; Emma Souch; [2023]
  Nyckelord :Rädsla; brott; rädsla för brott; manlighet; män; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i nationella trygghetsundersökningen, NTU, som visat att unga män rapporterar en ökande rädsla och oro för att utsättas för brott, syftar denna uppsats till att undersöka vilka eventuella källor som en grupp unga männen får information om brott ifrån, hur en rädsla för att utsättas för brott påverkar de unga männen och deras vardagliga liv samt hur denna rädsla tar sig uttryck i deras tal och språkbruk. I studien har sex kvalitativa intervjuer genomförts med unga män i åldrarna 20-24 år. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter och hinder för ensamkommande flyktingar på den svenska arbetsmarknaden : En kvalitativ studie om unga ensamkommande flyktingars etablering på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Ismat Mohammadi; Maja Nyström; [2023]
  Nyckelord :Ensamkommande ungdomar; arbetsmarknad; etablering; arbete; sociala nätverk; asyl;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som skapar möjligheter och hinder för ensamkommande unga flyktingar att etablera sig på arbetsmarknaden. Empirin utgörs av sex semistrukturerade intervjuer med individer som kommit till Sverige som ensamkommande flyktingar från Afghanistan när det var minderåriga. LÄS MER