Sökning: "Sociologi och ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden Sociologi och ledarskap.

 1. 1. Medarbetarnas förändrade livssituationer efter pandemin - en kvalitativ studie om orsaker till större livsförändrande beslut till följd av Covid 19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Elhan Guleid Abdi; [2022]
  Nyckelord :Motivation; inre motivation; yttre motivation; ledarskapsstilar; utveckling; Social Sciences;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin har haft stor inverkan på alla delar av världen och har bidragit till att människor har varit tvungna att ta livsavgörande beslut. Det finns även individer som själva har valt att gå en annan väg i livet och tagit ett livsförändrande beslut. LÄS MER

 2. 2. SIS nya ledarskapspolicy : en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Åsa Zetterdahl; Elin Nilsson; [2022]
  Nyckelord :SIS ledarskapspolicy; kommunikation och rutiner;

  Sammanfattning : Under året 2021 utarbetade man en ny ledarskapspolicy inom myndigheten SIS utifrån att man gjort en medarbetarenkät. Policyn grundar sig i vad medarbetarna svarat i undersökningen. LÄS MER

 3. 3. Att driva utveckling inom kommunal funktionshinderomsorg – Hur vi genom den symboliska interaktionismen kan förstå organisationskultur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Cajsa Fransman; [2022]
  Nyckelord :Organisationskultur; tilltro; ritualer; språkbruk; roll; delaktighet; engagemang; utveckling; Social Sciences;

  Sammanfattning : Organisationskultur, där den har studerats innan, har övervägande inriktats mot ledning och dess ledarskap. Men hur uttrycks den annorlunda hos medarbetare? Syftet med denna uppsats är att undersöka hur organisationskulturen inom kommunal funktionshinderomsorg uttrycks av medarbetare, samt hur organisationskulturen påverkar medarbetarens upplevda möjlighet att driva och få igenom utveckling inom områden där medarbetaren engagemang finns. LÄS MER

 4. 4. CHEFA FRÅN KÖKSBORDET - en kvalitativ studie om coronapandemins effekter på chefs- och ledarskapet för fyra chefer i offentlig förvaltning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Peter Dahlgren; [2022]
  Nyckelord :Coronapandemin; chefskap; interaktion; distansarbete; situationsanpassat ledarskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa fallstudie undersöker coronapandemins effekter på chefs- och ledarskapet för fyra chefer i offentlig förvaltning. Fokus på effekter som rör chefernas interaktion med medarbetare samt om, och i så fall hur, cheferna anpassat sitt ledarskap på grund av ett hembaserat arbetssätt under coronapandemin. LÄS MER

 5. 5. MOTIVATION OCH LEDARSKAP PÅ DISTANS - En kvalitativ studie om hur chefer motiverar på distans

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ebba Kånge; Isabell Olofsson; [2021-08-20]
  Nyckelord :Chefskap; Distansledarskap; Motivation; Självbestämmandeteorin;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin som bröt ut 2020 tvingade många organisationer att gå över till distansarbete. Övergången till distansarbete skedde fort vilket innebar liten möjlighet för att strategiskt planera hur det skulle gå till, hur verksamheten skulle arbeta eller hur chefer skulle arbeta med sitt ledarskap. LÄS MER