Sökning: "Sociologi perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 543 uppsatser innehållade orden Sociologi perspektiv.

 1. 1. "När barn misstänks för brott; om de utökade möjligheterna till att väcka bevistalan och ett eventuellt  införande av ungdomskriminalitetsnämnder ur ett barnrättsligt perspektiv "

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victoria Carlsson; [2024-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras Sveriges hantering av barn under straffmyndighetsåldern som misstänks för brott. De åtgärder som behandlas är dels lagändringen från den 1 juli 2023 beträffande utökade möjligheter att väcka bevistalan, dels ett eventuellt införande av ungdomskriminalitetsnämnder liknande sådana som nyligen inrättats i Danmark och som för närvarande är föremål för en statlig utredning. LÄS MER

 2. 2. Social integration av barn med autism i den svenska kommunala grundskolan - Sociala relationer och acceptans mellan barn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Cabdinasir Mohamed; [2024-02-14]
  Nyckelord :Social integration;

  Sammanfattning : Sedan 2011 allt fler barn med autism tas emot idag i den svenska grundskolor eftersom de inte längre har rätt till grundsärskolan utan signifikanta intellektuella funktionsnedsättningar (SFS, 2010:800). Dock, vissa studier har visat att barn med autism i grundskolan är ensamma och är mindre accepterade av sina kamrater (Chamberlain et al; 2007). LÄS MER

 3. 3. Tystnadskultur i en minoritetsgrupp - Erfarenheter av anmälningsbenägenhet vad gäller sexuella övergrepp inom den döva och hörselskadade gemenskapen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Julia Grahn; [2024]
  Nyckelord :tystnadskultur; minoritetsgrupp; döv; sexuella övergrepp; teckenspråk; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen belyser förekomst av och egenskaper i en tystnadskultur i samband med anmälningar av sexuella övergrepp inom dövvärlden, med särskild fokus på individer inom denna gemenskap vars primära kommunikationsmedel är teckenspråk. Syftet med uppsatsen är att illustrera komplexiteten för döva individer när det gäller att rapportera sexuella övergrepp inom dövvärlden, vilket påverkas av olika aspekter. LÄS MER

 4. 4. Samhällets interaktion med digitala enheter: en inblick i de etiska och samhälleliga dimensionerna av artificiell intelligens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Astrid Boström Andersson; [2024]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; AI; maskininlärning; Samhällspåverkan av AI; Symbolisk Interaktionism; Habitus; Etiska Implikationer inom AI; Interdisciplinära tillvägagångssätt mot AI; Etik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på att utforska de samhälleliga implikationerna och etiska aspekterna som är förknippade med framsteg inom artificiell intelligens, som uppfattas av ett antal studenter inom civilingenjörsprogrammet i datateknik. Studien utreder dessa studenters perspektiv på AI:s samhälleliga roller och deras egna etiska ansvar i utvecklingen av AI-modeller. LÄS MER

 5. 5. You're (Not) On Your Own, Kid. Görandet av fandom bland swifties

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Kelly Roadson; [2024]
  Nyckelord :fandom; Taylor Swift; swifties; parasociala relationer; kändiskultur; socialkonstruktionism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka fandomen bland så kallade “swifties”, det vill säga Taylor Swift-fans. Taylor Swift är en av världens största artister och är i skrivande stund den mest streamade artisten på musikplattformen Spotify. LÄS MER