Sökning: "Sociological accounting"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Sociological accounting.

 1. 1. Reflecting Reality or Shaping Reality? A Qualitative Case Study of the Intra-Organisational Interpretation and Mobilisation of IFRS 15

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Pauline Henriksson Rahm; Alexandra Olsson; [2019]
  Nyckelord :IFRS implementation; Accounting-related regulatory frameworks; IFRS 15; Sociological accounting; Boundary-work;

  Sammanfattning : This thesis explores the introduction of the revenue recognition standard, IFRS 15, into a global, multinational organisation. Through a single, qualitative case study based on semi-structured interviews, it aims to examine the intra-organisational interpretation and mobilisation of IFRS 15. LÄS MER

 2. 2. Outsourcing av ekonomifunktionen : Strategiska faktorer som motiv till outsourcing

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Anas Deneche; Amanda Hed; [2017]
  Nyckelord :Outsourcing; strategic factors; motives; SME; Outsourcing; strategiska faktorer; motiv; SME;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare forskning har visat att det finns ekonomiska, sociologiska och strategiska faktorer som kan vara motiv till outsourcing. Vidare menar forskningen att det finns begränsat med studier som fokuserat på vilka strategiska faktorer små och medelstora företag ser som motiv till outsourcing. LÄS MER

 3. 3. Depression in the aftermath of eviction : A one-year follow-up study of a disruptive housing life event

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Carin Qvarfordt Eisenstein; [2016]
  Nyckelord :eviction; depression; life event; housing; home; place; Sweden;

  Sammanfattning : Eviction from housing is an institutionalized social process affecting millions in the western world, but very little is understood about its impact on people’s lives. Guided by George Brown and Tirril Harris’s landmark sociological research on disruptive life events, together with evidence that home is an important ‘place’, this study aims to contribute to an understanding of eviction’s fallout by considering depression as a potential outcome. LÄS MER

 4. 4. Controllerns förändrade roll : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Elin Hallgren; [2015]
  Nyckelord :Controller; management accountant; roll; rollförändring;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker beskrivningar av controllerns roll och dess funktion under tre decennier i Europa. Studien utgår från en systematisk granskning av vetenskapligt granskade artiklar som publicerats i tolv ledande journaler under perioden 1990-2014. LÄS MER

 5. 5. Ersättning för kränkning genom brott - särart och syfte

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linda Jansmyr; [2010]
  Nyckelord :Allmän rättslära; Försäkringsrätt; Rättssociologi; Skadeståndsrätt; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar brottsoffers rätt till ersättning för kränkning enligt SKL 2 kap 3§ och 5 kap 6§. Denna typ av ideell ersättning har rötter långt tillbaka i historien men har kraftigt ökat sin rättsliga betydelse de senaste 25 åren. LÄS MER