Sökning: "Sociology"

Visar resultat 1 - 5 av 1182 uppsatser innehållade ordet Sociology.

 1. 1. A Politics of Sensitivity: Sub-Saharan Migration as an Algerian Field of Practice

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för Mellanösternstudier

  Författare :Linda el-Naggar; [2020]
  Nyckelord :Sub-Saharan Migration; Practice; Multilateralism; Civil Society; Agency; Power; Algeria; Social Sciences;

  Sammanfattning : Despite Algeria’s status as a transit and a destination for sub-Saharan migrants, there is no official migration policy in the country. This study explores how state and non-state actors construct a distinct field of practice of sub-Saharan migration in the vacuum of a missing formulated Algerian migration policy. LÄS MER

 2. 2. ”Om mänskligheten skulle dö ut… det är kanske inte så illa ändå” : En studie i socialt arbete om ungdomars resonemang kring klimatförändringar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Elin Hansson; Sandra Roxendal; [2020]
  Nyckelord :climate change; social work; adolescents; emotion; interaction; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how adolescents reason about climate change and how they themselves perceive that climate change affects their emotions and social interactions. Climate change is one of the greatest issues of modern time and adolescents are the ones who to a higher extent will have to face the issue in the future. LÄS MER

 3. 3. Barnets rättigheter : en formalitet eller en realitet? Om inkorporeringen av barnkonventionen i svensk lag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Lönnebo Cruce; [2020]
  Nyckelord :the United Nation’s Convention on the Rights of the Child; incorporating; children’s rights; Swedish Government Official Reports; discourse analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : The rights of the children : a formality or a reality? Incorporating the Convention on the Rights of the Child into Swedish law This essay investigates the arguments for incorporating the United Nation’s Convention on the Rights of the Child into Swedish law through a discourse analysis. The empirical data for the analysis consists of the Swedish Government Official Report (SOU 2016:19) on the subject. LÄS MER

 4. 4. Hard data or Heart data : En utvärdering av den autoetnografiska metoden

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Xandra Törnström; [2020]
  Nyckelord :autoethnography; introspection; emotions; epiphany; ADHD; autoetnografi; introspektion; emotioner; epifani; ADHD;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar beskriva samt utvärdera den autoetnografiska metoden. Studiens centrala fråga är om den autoetnografiska metoden är användbar inom sociologisk forskning. Den autoetnografiska metoden är en kontroversiell metod som anklagats för att vara postmodern, relativistisk och sakna vetenskaplig grund. LÄS MER

 5. 5. Den sociologiska disciplinen i samhällskunskapsundervisning : En kvalitativ studie av fem gymnasielärares uppfattning om och användning av den sociologiska disciplinen i samhällskunskapsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Agnes Lord; [2020]
  Nyckelord :civics studies; sociology; disciplines; political science; political economy; education; samhällskunskap; sociologi; discipliner; statsvetenskap; nationalekonomi; undervisning;

  Sammanfattning : The curriculum for civics studies presents the three disciplines political science, political economy and sociology as the three pillar-stones for civics studies. Previous research shows that political science and political economy are the most prominent disciplines and therefore the sociology are at risk to be neglected in civics studies education. LÄS MER