Sökning: "Sociology"

Visar resultat 1 - 5 av 1243 uppsatser innehållade ordet Sociology.

 1. 1. SOCIO-ECONOMIC BACKGROUND, ACADEMIC PERFORMANCE AND CAREER CHOICES OF GREEK YOUNG ADULTS. A MIXED METHODS STUDY

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Panagiotis Patsis; [2020-09-11]
  Nyckelord :Socio-economic background SEB ; academic performance; career choices; young adults; economic crisis;

  Sammanfattning : Aim:The main purpose of this study is to determine the role of socio-economic background (SEB) of young adults, who live in a medium size city of Greece (Ioannina), in shaping their academic performance at school and their career choices afterwards.Theory:The project is based on the cultural theory or theory of reproduction from the French sociologist Pierre Bourdieu. LÄS MER

 2. 2. A Politics of Sensitivity: Sub-Saharan Migration as an Algerian Field of Practice

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för Mellanösternstudier

  Författare :Linda el-Naggar; [2020]
  Nyckelord :Sub-Saharan Migration; Practice; Multilateralism; Civil Society; Agency; Power; Algeria; Social Sciences;

  Sammanfattning : Despite Algeria’s status as a transit and a destination for sub-Saharan migrants, there is no official migration policy in the country. This study explores how state and non-state actors construct a distinct field of practice of sub-Saharan migration in the vacuum of a missing formulated Algerian migration policy. LÄS MER

 3. 3. Små barns bästa vid omhändertagande enligt 2 § LVU : en kritisk diskursanalys av begreppet barns bästa i ett rättsligt sammanhang

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Amanda Sundberg; [2020]
  Nyckelord :LVU; Child; Foster Care; Administrative court; LVU; Barn; Familjehem; Förvaltningsrätten;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap kring hur diskursen kring barns bästa definieras av professionella i förvaltningsrätten där det fattas beslut om att barn ska placeras i familjehem enligt LVU 2 § (1990:52). Det empiriska materialet utgick ifrån 15 stycken förvaltningsrättsliga domar där socialnämndens vårdplan angavs vara beredande av vård utanför föräldrahemmet. LÄS MER

 4. 4. The Eclipse

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Drenusha Blakcori; [2020]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The project sets in Prishtina, Kosovo, and explores the oasis of a park in the middle of the intense city. The different movements created by us, has led to the interest of developing architectural fragments of stops to activate the park and further extend the public use of the National Library: a way of creating new movements in order to connect them two together. LÄS MER

 5. 5. Att välja sig själv och sitt barn - En senmodernistisk analys av föräldraskapet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Tina-Maria Nyqvist; Nimbra Svanberg; [2020]
  Nyckelord :individualization; handbooks for parents; late moderist theory; parenting; sociology; professionalization;

  Sammanfattning : Parenting is as old as mankind and all people relate to it in one way or another. It is widely portrayed in a variety of media, from popular culture to scientific texts. The purpose of this bachelor thesis is to investigate parenting, based on how it is constructed and legitimized in two popular science books for parents. LÄS MER