Sökning: "Socionomen"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet Socionomen.

 1. 1. Jag är mer än min yrkesroll! : Betydelsen av etnicitet i mötet mellan socionom och klient

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Noor Hamada; Helin Abdulrahman; [2021]
  Nyckelord :social worker; client; power; foreign background; understanding; Socionom; klient; makt; utländsk bakgrund; förståelse;

  Sammanfattning : Sweden is considered one of the EU countries with the highest proportion of individuals witha foreign background. Sweden is therefore a highly culturally heterogenous country withdifferent ethnicities and religions. Certain terms, such as “immigrants”, are for this reason,often vague and negatively charged identities for individuals. LÄS MER

 2. 2. KULTUR, INDIVIDUALITET OCH HEGEMONI En kritisk diskursanalys av migrantdiskurser i tidskriften Socionomen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kristofer Kalmark; Karin Lönn Larsson; [2020-01-15]
  Nyckelord :Critical Discourse Analysis; CDA; professional journals; media; Socionomen; migrants; migration; neoliberalism; social work; hegemony; ideology;

  Sammanfattning : Two important processes stand out in terms of how social work is developed and carried out in Sweden, these being transnational migration and the neoliberal transformation of the welfare state. Against this background this paper aims to critically analyze how a journal addressed to professional social workers depicts migrants and social work with migrants. LÄS MER

 3. 3. Socionomers syn på bemötande i relation till unga vuxna - En kvalitativ studie av socialt arbete i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Abdalla Mohammed Hussein; [2020]
  Nyckelord :Approach; Young adults; Social worker; Social work; Qualitative research; Professionethic; Duthyetic; Virtueethic;

  Sammanfattning : ”Socionomers syn på bemötande i relation till unga vuxna”. En kvalitativ studie av socialt arbete i Malmö. Examensarbete i socialt arbete 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för socionomprogrammet, 2020. LÄS MER

 4. 4. Verklighetens utmaning - Mötet med klient, hur redo är den nyutexaminerade socionomen?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Adam Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Knowledge; Newly qualified social worker; Preparedness; Social work education; Social work roles;

  Sammanfattning : This scientific paper examines five newly qualified social workers (NQSW) in Sweden who are in an intermediate position after graduation between education and working life in social work. The study aimed to investigate how the graduates felt prepared after training to execute professional conversations and meetings in social work with clients. LÄS MER

 5. 5. Socionomen i skolan : en studie om skolkuratorers syn på sitt handlingsutrymme och dess utmaningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ula Darwesh; [2019]
  Nyckelord :school counselor; students; discretion; limited discretion; large discretion; relationships; teachers.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate school counselors’ discretion and increase the knowledge of how it can approach and challenges it poses. Four school counselors’ were interviewed. To this study, I used semi-structured interviews. Themes such as large or limited discretion, relationship creation and trust emerged in the analysis. LÄS MER