Sökning: "Socionomstudenter"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet Socionomstudenter.

 1. 1. Socionomutbildningens kunskapsutmaningar. En enkätstudie om nyutexaminerade socionomers upplevelse av kunskap från utbildningen och kunskapskravet på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tilda Kasperowski; Elin Berglund; [2021-01-15]
  Nyckelord :nyutexaminerade socionomer; profession; socionomutbildningen; akademisering; kunskap;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur nyutexaminerade socionomer från Göteborgs universitet upplever hur väl kunskapen från socionomprogrammet överensstämmer med kunskapen som förväntas på deras arbetsplatser. Studien bygger på en kvantitativ ansats i form av en enkätstudie med 48 nyutexaminerade socionomstudenter som tagit examen 2018, 2019 och 2020. LÄS MER

 2. 2. Säkerheten i osäkerheten Nyutexaminerade socialsekreterares upplevelser av socialsekreteraryrket i allmänhet och bedömning av föräldraförmåga i synnerhet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Agnes Vahlberg; Fanny Lehmann; [2020-01-16]
  Nyckelord :Barnavårdsutredningar; Föräldraförmåga; Nyutexaminerade socialsekreterare; BBIC;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur nyutexaminerade socialsekreterare och socionomstudenter som arbetar inom Barn och unga upplever socialsekreteraryrket och hur det är att göra bedömningar i barnavårdsutredningar. Studien utforskar specifikt hur socialsekreterarna upplever att bedöma föräldraförmåga, men belyser även socialsekreterarnas syn på sin yrkesroll, sina organisatoriska förutsättningar samt den evidensbaserade arbetsmodellen BBIC. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av alkohol- och narkotikakonsumtion bland Socionomstudenter vid Lunds universitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Alicia Granström; Sandra Olsson; [2020]
  Nyckelord :alcohol consumption; drug use; university students; social work students; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hazardous drinking habits is a phenomenon that often seems to be a part of the time spent at university. Henceforth, this study aims to map out the consumption levels of alcohol and narcotics among social work students at Lund University. This was made possible by a quantitative method and use of an online-survey. LÄS MER

 4. 4. ”När solstrålarna från kärleksfull vänlighet möter lidandets tårar bildas en regnbåge av medkänsla” : En kvalitativ studie där socionomstudenter utforskar fenomenet compassion fatigue

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Thornberg; [2020]
  Nyckelord :compassion fatigue; self-compassion; social work students; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to get a better understanding of how students within the BSc. program in social work at Lund University perceive the phenomena of compassion fatigue and self-compassion in relation to themselves and their preparedness to entering the labor market. LÄS MER

 5. 5. SOCIONOMSTUDENTERS ATTITYDER TILL DEN SVENSKA VÄLFÄRDSSTATEN : En kvantitativ studie av Socionomstuderandes attityder till den svenska välfärdsstaten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Daniel Alexandersson; [2020]
  Nyckelord :välfärdsstat; socionomstudenter; attityder; politik; byråkrati.;

  Sammanfattning : Syfte med studien är att undersöka socionomstudenters attityd till den svenska välfärdsstaten och om attityden hos socionomstudenterna gentemot välfärdsstaten skiljer sig beroende på uppväxtförhållande. Vidare ämnar jag undersöka socionomstudenters kunskaper och inställning till politik och arbetsgivare. LÄS MER