Sökning: "Socioteknisk teori"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Socioteknisk teori.

 1. 1. Journalistik i den digitala eran - Förutsättningarna och villkoren digitaliseringen ställer på framtidens roll som journalist

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Gustaw Hall; Jens Greko; [2020]
  Nyckelord :Journalistik; Rollen som journalist; Informatik; Digitalisering; Multikompetens; Flexibilitet; Socioteknisk determinism; Journalism; The role of a journalist; Informatics; Digitization; Multicompetence; Flexibility; Socio-technical determinism;

  Sammanfattning : Journalistiken har de senaste åren utmanats av digitaliseringen samt samhällsförändringar och industrin går mot en negativ trend. Detta är en fallstudie som undersöker vilka villkor och förutsättningar digitaliseringen ställer på rollen som journalist för att försöka ge ökad förståelse om hur tekniken formar framtidens journalister. LÄS MER

 2. 2. Digital arbetsmiljö ur slutanvändares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Martin Grundtman; [2019]
  Nyckelord :Digital arbetsmiljö; Socioteknisk teori;

  Sammanfattning : Den huvudsakliga arbetsmiljön bland Sveriges yrkesverksamma är i dag digital och den vanligaste sjukskrivningsorsaken är besvär som tidigare forskning har visat kan orsakas av brister i den digitala arbetsmiljön. Trots detta är digital arbetsmiljö som forskningsområde relativt nytt och outforskat och ny forskning efterfrågas för att utöka kunskapsbasen. LÄS MER

 3. 3. “People analytics kan jämföras med tonårssex: alla pratar om det, ingen har gjort det och ingen vet hur man ska göra” : En kvalitativ studie om hur svenska praktiker upplever people analytics

  Master-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Vera Stenborg; Louise Högren; [2019]
  Nyckelord :People analytics; HR analytics; business intelligence; informatik; informationssystem; human resources; teknisk artefakt; socioteknisk teori;

  Sammanfattning : Teknisk utveckling har varit en drivande kraft för effektivisering av organisationer genom historien. I takt med denna effektivisering har även arbetssätt och krav på anställda förändrats vilket har lett till ett behov av att strukturerat hantera personalrelaterade frågor. LÄS MER

 4. 4. Införande av IT-system i kommunala organisationer : Faktorer som kan påverka resultatet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för informatik

  Författare :Piotr Gabrys; [2014]
  Nyckelord :System implementation; end-user; e-learning; success factors; social informatics; successful implementation.; Systeminförande; systemimplementering; slutanvändare; e-lärande; framgångsfak-torer; social informatik; framgångsrikt införande.;

  Sammanfattning : Införandet av ett IT-system är en socioteknisk förändring som ställer många krav på en orga-nisation om det ska betraktas som framgångsrikt. Det finns utmaningar av både teknisk, social och organisatorisk karaktär. I beskrivningar av lyckade systeminföranden framträder ofta fak-torer som påverkade införandets framgång. LÄS MER