Sökning: "Sociovetenskapliga frågor"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sociovetenskapliga frågor.

 1. 1. Hur ser framtidens bil ut?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Frida Erlandsson; [2016]
  Nyckelord :Naturvetenskap; Sociovetenskapliga frågor; Teknik; Undervisningsmetod;

  Sammanfattning : Sociovetenskapliga frågor är en undervisningsmetod som innebäratt utveckla kunskap inom naturvetenskap utifrån media, nyheteroch aktuella samhällsfrågor. Det innebär även att utifrån kunskapresonera och diskutera i grupp för att ta ställning. Något som fleraforskare anser vara viktigt för varje samhällsmedborgare. LÄS MER

 2. 2. Sociovetenskapliga frågor; med verkligheten i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Frida Erlandsson; [2015]
  Nyckelord :socio-scientific issues; Naturvetenskap; sociovetenskapliga frågor; systematisk litteraturstudie; undervisningsmetod;

  Sammanfattning : Naturvetenskap är en viktig kunskap att besitta för alla i ett samhälle. Inte minst för att förstå och förhålla sig kritisk mot mycket av den information som vi möts av dagligen genom media. De val vi gör påverkar oss som individer både lokalt och globalt, inte bara idag utan även framåt. LÄS MER