Sökning: "Socker"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade ordet Socker.

 1. 1. Kost och endometrios - En enkätstudie om i vilken utsträckning kvinnor med endometrios uppfattar kostfaktorers påverkan på smärttillstånd

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Sofia Karlborg; [2020]
  Nyckelord :Kost; Endometrios;

  Sammanfattning : Bakgrund Endometrios utvecklas när livmoderslemhinnan växer utanför livmodern och på andra ställen i bukhålan. Centrala symtom vid endometrios är dysmenorré och visceral hypersensitivitet. Kostfaktorer som kan öka smärttillstånd är bland annat gluten, laktos, socker, lång tid mellan måltider, och oregelbundna måltider. LÄS MER

 2. 2. Bland borgerskapets salonger och kaffekoppar : Kaffekonsumtion och socialt umgänge bland grosshandlare i Gävle 1820-1899

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Emilia Moberg; [2020]
  Nyckelord :Grosshandlare; kaffekonsumtion; 1800-talet; borgerskapet; Gävle stad;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att undersöka kaffekonsumtionens sociala, materiella och rumsliga dimensioner hos grosshandlarna i Gävle stad och hur det förändrades under 1800-talets lopp. De resultat som undersökningen gav var att grosshandlarna i Gävle följde samma trender och riktlinjer som andra grosshandlare i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Evaluating Sugar Signaling during Xylose Oxidation in Saccharomyces cerevisiae

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi

  Författare :Viktor Persson; [2020]
  Nyckelord :Saccharomyces cerevisiae; yeast; xylose oxidation; sugar signaling; biosensor; applied microbiology; teknisk mikrobiologi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The sugar signaling state of cells oxidizing xylose was investigated through the chromosomal integration of the Weimberg pathway into previously established biosensor strains capable of monitoring the Snf3p/Rgt2p, SNF1/Mig1p, and cAMP/PKA pathways through the expression of HXT1, SUC2, and TPS1, respectively. Ultimately, two new strains were successfully developed containing both the Weimberg pathway and a biosensor for either HXT1 (TMB CB 112) or TPS1 (TMB CB 117). LÄS MER

 4. 4. Baljväxter - bästa maten i klimatkrisen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sanna Magnusson; [2020]
  Nyckelord :baljväxter; odling; jordbruk; Sverige; självförsörjning; livsmedel; klimatförändringar; växtbaserat protein; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Only 50 percent of Swedish food supply comes from domestic production, which creates a high dependency on an international trade to import foods. This leads to a high vulnerability within the food system. In order to secure food supply in times of crisis Sweden must increase its food production. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of detection methods for Alicyclobacillus spp, aerobic mesophilic microorganisms and yeasts and moulds

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi

  Författare :Ella Lagerwall; [2020]
  Nyckelord :Alicyclobacillus acidoterrestris; fruit juice; applied microbiology; teknisk mikrobiologi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : For the fruit juice industry, control of microbial growth is important to keep a high quality and safety of products. Several kinds of microorganisms are important to consider. This project focused on Alicyclobacillus spp. LÄS MER