Sökning: "Sofi Oksanen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofi Oksanen.

  1. 1. "Varför är alla estniska kvinnor horor?" : En postkolonial och feministisk läsning av Sofi Oksanens Stalins kossor

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

    Författare :Fanny Larsson; [2015]
    Nyckelord :Sofi Oksanen; Stalins kossor; Frantz Fanon; Violeta Kelertas; postkolonialism; feminism; baltisk postkolonialism;

    Sammanfattning : Uppsatsen är en postkolonial-feministisk läsning av Sofi Oksanens debutroman Stalins kossor. Med utgångspunkt i Frantz Fanons teori, och med en specifikation av den baltiska postkolonialismen såsom Violeta Kelertas beskriver den, undersöks hur Oksanen gestaltar det koloniala och patriarkala förtryckets konsekvenser för karaktären Anna. LÄS MER