Sökning: "Sofi Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Sofi Olsson.

 1. 1. Kommunernas folkhälsopolitiska arbete i Västmanland : Ledande kommunalpolitikers uppfattningar om sin och kommunens ansvar av implementeringen av det folkhälsopolitiska arbetet på lokal nivå

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ann-Sofi Ahlström Olsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Beneish m-score : att identifiera manipulation i svenska bolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sofia Eskilstorp; Sofi Olsson; Johanna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Beneish m-score; earning managment; manipulation; Beneish m-score; earning managment; manipulation;

  Sammanfattning : Studien som presenteras är en kvantitativ studie utförd på Högskolan i Borås. Syftet medstudien är att fastställa om Beneish m-score kan användas för att identifiera manipulation i svenska aktiebolag. I princip alla bolag använder sig av någon form av earnings management. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapi i gymnasiesärskolan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Maria Håkansson; Sofi Olsson; [2014]
  Nyckelord :multihandikapp; observation; fokusgrupp; arbetsterapi i skolan; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : I Sverige är det få arbetsterapeuter som arbetar inom skolan. Enligt studier skulle arbetsterapeuter tillsammans med andra yrkeskategorier kunna bidra till utveckling av skolverksamheten. Inga tidigare studier har identifierat vilka aktivitetsproblem elever med multihandikapp har i sin skolmiljö. LÄS MER

 4. 4. Häckar för Norrland

  Kandidat-uppsats, SLU/Horticulture (until 121231)

  Författare :Sofi Olsson; [2010]
  Nyckelord :Norrland; lignoser; häckar; härdighet; växtzoner; kalla klimat;

  Sammanfattning : I have observed that hedges are not as prevalent in gardens in the north of Sweden as in the south despite a number of beneficial qualities attached to their use. Consequently, the primary purpose of this essay is to examine the potential for the use of ligneous or woody plants as hedges in a cold climate. LÄS MER

 5. 5. Gemensamt konstruktivt medarbetarskap : en plattform för framtiden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Birgitta Apelqvist; Ann-Sofi Olsson; [2010]
  Nyckelord :Employeeship; shared leadership; leadership; focus group interviews; positive psychology; Medarbetarskap; medledarskap; ledarskap; fokusgruppsintervjuer; positiv psykologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att kartlägga åsikter kring ett Gemensamt Konstruktivt Medarbetarskap (GKM) för att lägga grunden till en plattform att stå på inför kommande arbete kring medarbetarskap ute i organisationer. Studien är en kvalitativ undersökning med fallstudie som grundläggande design med en ansats av positiv psykologi, vilken genomfördes på en kemisk industri. LÄS MER