Sökning: "Sofia Öhman"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Sofia Öhman.

 1. 1. Cultural Impacts on the Managing of Knowledge Sharing Processes : A Qualitative Study of Swedish Banks in Shanghai, China

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofia Öhman; [2019]
  Nyckelord :Knowledge sharing; Cultural diversity within companies; Cross-cultural management; Cultural clashes; Cultural understanding; Kunskapsöverföring; Multikulturella företag; Styrning av multikulturella företag; Kulturella konflikter; Kulturell förståelse;

  Sammanfattning : The globalization of economies and the technology development have both increased opportunities to businesses as well as challenges. Multicultural workforces and other values in the market compared with the home market lead to complexity in the management control when a business establishes abroad. LÄS MER

 2. 2. Generating Value Through Blockchain Technology: The Case of Trade Finance

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sara Lundström; Sofia Öhman; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; Implementation; Success Factors; Technology; Value Creation; Trade Finance; Finance Industry; Blockkedja; Implementering; Framgångsfaktorer; Teknologi; Värdeskapande; Trade Finance; Finansindustrin;

  Sammanfattning : This thesis in Industrial Engineering and Management examines which the critical success factors are for implementing blockchain technology in the context of trade finance. Blockchain is an up-and-coming technology that has yet not been implemented in many organizations. LÄS MER

 3. 3. Generating Value Through Blockchain Technology : The Case of Trade Finance

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Sara Lundström; Sofia Öhman; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; Implementation; Success Factors; Technology; Value Creation; Trade Finance; Finance Industry; Blockkedja; Implementering; Framgångsfaktorer; Teknologi; Värdeskapande; Trade Finance; Finansindustrin;

  Sammanfattning : This thesis in Industrial Engineering and Management examines which the critical success factors are for implementing blockchain technology in the context of trade finance. Blockchain is an up-and-coming technology that has yet not been implemented in many organizations. LÄS MER

 4. 4. Macroeconomic factors that correlate with the performance of IndustrialTransportation Companies : A study using multiple linear regression

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Oscar Wijkström; Sofia Öhman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis in Applied Mathematics and Industrial Economics examines which macroeconomic factors, related to the business cycle, that correlate with the performance of Industrial Transportation Companies. The data for the thesis is collected with the help of Nordea and from reports of each variable. LÄS MER

 5. 5. Psykiskt partnervåld: Studenters uppfattning om allvarlighetsgrad

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Anette Sjöberg; Sofia Öhman; [2017]
  Nyckelord :psykiskt partnervåld; allvarlighetsgrad; gärningsperson; normaliseringsprocessen; straff; polisanmälan;

  Sammanfattning : Psykiskt partnervåld är ett komplext och svåråtkomligt område som ofta sker i det dolda. Syftet med studien var att undersöka studenters uppfattning om allvarlighetsgrad av psykiskt partnervåld. Deltagarna var totalt 189, varav 62 var män. LÄS MER