Sökning: "Sofia Öhrman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Öhrman.

  1. 1. ESTER-screening och dess konvergenta validitet gentemot tidigare screeninginstrument till unga med eller i riskzonen för normbrytande beteende

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Johanna Nordqvist; Sofia Öhrman; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : ESTER-screening är ett frågeformulär som syftar till att finna individer med, eller i risk för utveckling av ett normbrytande beteende. Uppsatsen syftar till att finna reda på ESTER-screenings konvergenta validitet gentemot andra screeningverktyg avsedda att mäta samma sak. LÄS MER