Sökning: "Sofia Östergren-haking"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Östergren-haking.

  1. 1. Behandlingsassistenters upplevelser av arbetet med ensamkommande flyktingbarn : -ur ett genusperspektiv

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Sofia Östergren-Haking; [2010]
    Nyckelord :ensamkommande flyktingbarn; genus; genusperspektiv;

    Sammanfattning : .... LÄS MER