Sökning: "Sofia Adolfsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Sofia Adolfsson.

 1. 1. En oväntad förlust -En litteraturstudie om stöd vid missfall : An unexpected loss-A literature study on support following miscarriage

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Adolfsson; Isabell Heybroek; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bifacial photovoltaic systems established in a Nordic climate : A study investigating a frameless bifacial panel compared to a monofacial panel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Kristin Boman; Ida Adolfsson; Sofia Ekbring; [2019]
  Nyckelord :Bifacial; Photovoltaic; PV; PV system; Monofacial; Frameless; Nordic; Nordic climate; Sweden; Uppsala; Enköping; Snow; Frame; solar parks; solar park; solar energy;

  Sammanfattning : The aim with this project was to study the power output from a frameless bifacial photovoltaic (PV) system relative to a traditional monofacial PV system with a frame. A general overview of how the geographical conditions affects the energy utilization of different PV systems is investigated throughout the project. LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga revisorers avancemang inom revisionsbranschen : En studie om jämställdhet och struktur

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Emelie Adolfsson; Sofia Bergkvist; Anna Bjärkstedt; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Elevers intressen och åsikter om biologiundervisningen i gymnasieskolan - Ett redskap för kunskapsförmedling från lärare till elev

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Sofia Fransson; [2018]
  Nyckelord :biology; learning; knowledge; students interest; teaching; student oppinion; motivation; biologi; lärande; kunskapsförmedling; elevers intresse; undervisning; gymnasieskolan; elevers åsikter; motivation;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om elevers intresse för naturvetenskapliga ämnen, och då främst biologiämnet. Den svenska läroplanen för gymnasieskolan sägs vila på en demokratisk grund. Denna studie visar att detta inte alltid är fallet. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors livskvalitet efter profylaktisk mastektomi

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Sofia Adolfsson; Ronja Borg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER