Sökning: "Sofia Adolfsson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Sofia Adolfsson.

 1. 1. Employer branding- En fenomenografisk studie om ett företags arbete med att attrahera, utveckla och behålla personal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Sofia Fröjelin; Linn Adolfsson; [2022]
  Nyckelord :Employer brandig; Intern employer brandig; Extern employer brandig; Utveckling; Attraktion; Kvarhållning; Fenomenografi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Anställda har blivit ett allt viktigare konkurrensmedel på dagens arbetsmarknad och därför behöver företag arbeta med att attrahera, utveckla och behålla sin personal. En strategi för att arbeta med detta är genom employer branding. LÄS MER

 2. 2. HEMLIG DATAAVLÄSNING Möjligheter och begränsningar för Polismyndigheten

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sofia Adolfsson; André Dahlgren; Martin Hedström; [2021-01-18]
  Nyckelord :Tekniska Affordanser; Hemlig Dataavläsning; Statlig Hacking; IT-kompetens; Kryptering; Övervakning; Hemliga Tvångsmedel;

  Sammanfattning : Statlig hacking ökar över världen och i Sverige infördes 1 april 2020 “Lagen om Hemlig dataavläsning”. Lagen har givit brottsförebyggande myndigheter såsom Polismyndigheten tillgång till att använda verktyg för att avläsa data innan den krypteras genom att i hemlighet installera mjuk- eller hårdvara i till exempel en dator, mobiltelefon eller surfplatta. LÄS MER

 3. 3. AI as a Creator : How do AI-generated creations challenge EU intellectual property law and how should the EU react?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Adolfsson; [2021]
  Nyckelord :AI; immaterialrätt; intellectual property; verk; machine-learning; EU; Europeiska Unionen; European Union; Artificial Intelligence; Artificiell intelligens; skapare; creator;

  Sammanfattning : AI technology is becoming more present in the area of innovation and creativity, an area that for so long has been reserved for humans. Intellectual property protection is a way to incentivise these innovations and creativity, but what happens to this incentive if we extend this protection to subject-matter that derives from AI-machines? Today, the legislation does not answer how such works should be treated and there are several complex intellectual property issues raised by AI-generated creations. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter och upplevda betydelse av kreativa aktiviteter som arbetsterapeutisk intervention gällande vuxna personer med psykisk ohälsa - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Sofia Viberg; Ida Adolfsson; [2021]
  Nyckelord :Kreativitet; arbetsterapi; psykisk sjukdom; rehabilitering; välbefinnande; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett globalt folkhälsoproblem som fortsätter att öka. Arbetsterapeuter inom psykiatrin använder kreativa aktiviteter som intervention då det har visat sig främja rehabiliteringsprocessen för personer med psykisk ohälsa Syfte: Syftet är att beskriva patienters erfarenheter och upplevda betydelse av kreativa aktiviteter som arbetsterapeutisk intervention gällande vuxna personer med psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. En oväntad förlust -En litteraturstudie om stöd vid missfall : An unexpected loss-A literature study on support following miscarriage

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Adolfsson; Isabell Heybroek; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER