Sökning: "Sofia Almquist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofia Almquist.

 1. 1. Utvärdering av cervikal auskultation som komplement till klinisk bedömning av sväljningsförmåga – en pilotstudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofia Almquist; Kelly Jerpenberg; [2018-12-13]
  Nyckelord :Cervikal auskultation; Fiberendoskopisk undersökning av sväljning; klinisk sväljundersökning; dysfagi; pilotstudie; Cervical auscultation; Fiberendoscopic examination of swallowing; clinical swallow examination; dysphagia; pilot study;

  Sammanfattning : This pilot study examines cervical auscultation as a complement to the clinical swallow examination. Nine speech and language pathologists (SLPs) with at least two years dysphagia experience, who attended a two-day course in cervical auscultation (CA) and regularly use CA, assessed the swallowing sounds of different consistencies recorded from 10 patients. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieskola 2007 - Endast en vision?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Sara Tegel; Sofia Almquist; [2006]
  Nyckelord :helhetsperspektiv; GY-07; skolutveckling; integrering; infärgning; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att ta reda på vilka tankar som finns angående helhetsperspektivet i den stundande gymnasiereformen Gymnasieskola 2007 (GY-07). För att få reda på detta intervjuades två rektorer och åtta lärare som fick ge sin syn på den kommande reformen. LÄS MER