Sökning: "Sofia Andersdotter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Andersdotter.

  1. 1. Mäns våld mot kvinnor : Bakomliggande orsaker - Behandlingsmetoder

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

    Författare :Jennie Björk; Sabina Lundbäck; Sofia Andersdotter Nilsson; [2005]
    Nyckelord :Våld i nära relationer;

    Sammanfattning : Varje år kommer det in ett stort antal anmälningar till polisen om män som misshandlat sina kvinnor. År 2003 var siffran 22 500 st och siffrorna ökar för varje år samtidigt som mörkertalet vad gäller detta brott också är högt. Man tror att det bara är ca en tiondel av brotten som kommer till polisens kännedom. LÄS MER