Sökning: "Sofia Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade orden Sofia Andersson.

 1. 1. Revisionsbranschen i förändring: En studie av Covid-19:s påverkan på ekonomistyrning med fokus på distansarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Andersson; Moa Carlefall; [2024-02-20]
  Nyckelord :Covid-19; Kris; Distansarbete; Ekonomistyrning som paket; Situationsanpassad kommunikation; Krisstyrning; Organisationskultur; Revisionsbransch;

  Sammanfattning : This study explores the impact of Covid-19 on the auditing industry, specifically focusing on the interplay between Covid-19, remote work and the bundled concept of management control system tools. The research aims to deepen the understanding of how the pandemic has affected the auditing sector, with a particular emphasis on management control systems and remote work. LÄS MER

 2. 2. Tv:n, konkurrensen och behoven. : En kvantitativ enkätstudie om motivationen till användning av SVT1, TV4, SVT Play och TV4 Play.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Julia Andersson; Sofia Ekros; [2024]
  Nyckelord :Linjär-tv; Streamingtjänster; SVT1; TV4; SVT Play; TV4 Play; Uses and gratification; Technology acceptance model;

  Sammanfattning : This study aimed to find out the primary need of individuals ages 25-39 have, when it comes to using SVT1, TV4, SVT Play and TV4 Play and to assess how easy and useful the tv-channels are for them. The target group was individuals between ages25-39 who lives in Sweden. 139 individuals replied to the online form. LÄS MER

 3. 3. Ett nytt liv : En allmän litteraturöversikt om hjärtstoppsöverlevares upplevelser av livet efter utskrivning från sjukhuset

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Andersson; [2024]
  Nyckelord :Hjärtstopp; överlevnad; patientupplevelser; vård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Introduktion Årligen inträffar omkring 10 000 hjärtstopp i Sverige och endast 12% av de som drabbas överlever. Vid ett hjärtstopp förlorar hjärtat sin pumpförmåga och blodcirkulationen upphör. Kroppen utsätts för ett stort trauma och de långsiktiga komplikaitonerna hos överlevarna är ofta många. LÄS MER

 4. 4. En studie om ungdomars och yrkesverksammas uppfattning om hur pornografi påverkar synen på sex hos unga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sofia Anemo; Tova Andersson Wixenius; [2024]
  Nyckelord :pornography; sex education; adolescent; digitalization; Social Sciences;

  Sammanfattning : Internet and smartphones have made pornography easily accessible to young people. This study aimed to examine in which ways adolescents, teachers, and counselors think that watching pornography can have an impact on adolescents. LÄS MER

 5. 5. “Är det bara lek?” : en kvalitativ studie om lekens betydelse för barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofia Lindgren; Tintin Wieslander Andersson; [2024]
  Nyckelord :språkutveckling; lek; närvarande pedagog; lekens betydelse; förskollärare;

  Sammanfattning : Inledning: Lek och barns språkutveckling är två centrala delar i förskolans verksamhet. Det är också något som lyfts upp i läroplanen för förskolan. Det ligger därför i vårt intresse att undersöka hur språkutveckling sker i leken och hur pedagoger stöttar barns språkutveckling i leken. LÄS MER