Sökning: "Sofia Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade orden Sofia Andersson.

 1. 1. Att få palliativ vård i hemmet – en litteraturöversikt från patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Sofia Andersson; Emelie Kjellström; [2021]
  Nyckelord :Experience; Home; Literature review; Palliative care; Patient; Hem; Litteraturöversikt; Palliativ vård; Patient; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård tillämpas för patienter med en obotlig sjukdom med målet att främja livskvaliteten och lindra lidande. När beslutet tas att vården kommer till ett palliativt skede genomförs ett brytpunktssamtal där patienten och närstående medverkar. LÄS MER

 2. 2. Ekonomisk jämförelse mellan certifierat och ocertifierat skogsbruk

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Sofia Andersson; [2021]
  Nyckelord :certifiering; FSC; generell hänsyn; lönsamhet; PEFC Certification; nature conservation; PEFC; profitability;

  Sammanfattning : I skrivande stund blåser det hårt kring skogsbruket och den svenska modellen att bruka den skogliga resursen är starkt ifrågasatt. Detta i en tid då skogen anses vara svaret på många av dagens hållbarhetsfrågor. Skogsbranschen har utöver kraven i skogsvårdslagen tagit fram egna riktlinjer för god miljöhänsyn i produktionsskog. LÄS MER

 3. 3. Möjliga orsaker till patienters oro vid magnetkameraundersökningar; en jämförelse mellan två sjukhus : En deskriptiv enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Radiologi; Uppsala universitet/Radiologi

  Författare :Sofia Adeen; Clara Andersson; [2021]
  Nyckelord :MRI; patient experience; anxiety; communication; Magnetresonanstomografi; patientupplevelse; oro; ångest; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Magnetresonanstomografi, MR, är en bilddiagnostisk undersökningsmetod som har ökat markant de senaste åren. Metoden kräver att patienten ligger stilla i ett trångt utrymme under längre tid, något som många kan uppleva oro och ångest inför. LÄS MER

 4. 4. Returlogistik: Sträcker sig hållbarheten hela vägen tillbaka? : En kvalitativ studie om hållbar returlogistik i den svenska modebranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Camilla Andersson; Sofia Grefve; [2021]
  Nyckelord :Cirkulär försörjningskedja; Detaljhandel; E-handel; Fysisk butik; Försörjningskedja; Supply Chain; Modebranschen; Modeföretag; Returlogistik; TBL; Hållbar försörjningskedja;

  Sammanfattning : Modebranschen står inför stora utmaningar då de är en av de mest resursintensiva och mest förorenade branscherna. Samtidigt blir miljöhoten allt större vilket gör att modeföretagen måste ta ansvar som går i linje med de globala hållbarhetsmålen. LÄS MER

 5. 5. Högkänslighet i ett “känslolöst” samhälle: En kvalitativ studie om högkänsliga personers upplevelse av sitt personlighetsdrag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Putu-Marie Matis; Sofia Andersson; [2021]
  Nyckelord :Sensory processing sensitivity SPS ; sensitivity; The Highly Sensitive Person HSP ; personality trait; thematic analysis; sensorisk beartbetningsenistivitet SPS ; känslighet; högkänsliga personer HSP ; personlighetsdrag; tematisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sensory processing sensitivity (SPS) is a personality trait believed to be found in about 15 - 20% of the human population. It’s characterized by deep processing, enhanced responsiveness and awareness of external as well as internal stimuli. The aim of this study was to examine the subjective experiences of highly sensitive people (HSP). LÄS MER