Sökning: "Sofia Bäckström"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Sofia Bäckström.

 1. 1. "Easy Cash, Utnyttja män." - En kvalitativ intervjustudie om kreatörers upplevelser av att publicera explicit innehåll på plattformen OnlyFans

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sofia Bäckström; Martha Tedla; [2021-09-08]
  Nyckelord :OnlyFans; användargenererad pornografi; normativ feminitet; explicit innehåll; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur begränsade och möjliggörande OnlyFans upplevs vara av kvinnor som publicerar explicit innehåll på plattformen.Teori: Normativ femininitet, kommodifierad feminismMetod: Kvalitativ intervjuMaterial: Fem kvinnliga kreatörer av explicit innehåll på plattformen OnlyFans, bosatta i Sverige i åldrarna 18-26. LÄS MER

 2. 2. Hot och våld inom akutsjukvården och dess konsekvenser för omvårdnad – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Sofia Andersson; Alex Bäckström; [2021]
  Nyckelord :Emergency care; literature review; nurse; nursing care; threat and violence; Akutsjukvård; hot och våld; litteraturöversikt; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld inom akutsjukvården är ett stort och pågående problem. För sjuksköterskor är den specifika kompetensen att ge omvårdnad vilket utmanas inom akutsjukvården. Sjuksköterskor är de som främst utsätts i patientnära vård och ibland med en oförutsägbar arbetsmiljö. LÄS MER

 3. 3. Marknads- eller CSR-logik? : En studie av vilka institutionella faktorer som påverkar legitimiteten i den nordiska flygbranschens hållbarhetsredovisning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Linnéa Rosander Bäckström; Sofia Fahlin; Åsa Pettersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Analys av gener och arter i metagenomikdata

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Sofia Bäckström Lebens; Emma Eriksson; [2019-06-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As new extreme high throughput DNA sequencing methods continue to develop thelarge amounts of information that they give rise to in terms of metagenomic data opensthe way for completely novel approaches to the study of microbial ecosystems. In thisproject we have investigated how relationships and connections between microbial genesand species that carry them can be found based entirely on their appearance in twoseparate datasets accumulated from the same samples using metagenomic analysis. LÄS MER

 5. 5. The road towards anintegrated packaging management strategy : A case study on a packaging networkat a ski brand

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :SOFIA BÄCKSTRÖM; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER