Sökning: "Sofia Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Sofia Bengtsson.

 1. 1. Conquering the Global Village of Artificial Intelligence- it’s not always cheap and cheerful : A qualitative study on how Artificial Intelligence companies internationalise to the BRIC countries

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Sofie Bengtsson; Sofia Rockmyr; [2019]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Internationalisation; Emerging Markets; BRIC;

  Sammanfattning : Companies within Artificial Intelligence are receiving increased international attention in many industries and the technology is affecting the everyday life of many people, with or without their knowledge. Simultaneous to this development, the BRIC countries have gained a spot in the global sitting room due to their rapid growth and industrialisation, which in its turn has made way for vast business opportunities. LÄS MER

 2. 2. Jag tänker på Ratatosk: En interventionsstudie i kritiskt textarbete med elever i åk 3-4

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elin Bengtsson; Sofia Willman; [2019]
  Nyckelord :critical literacy; critical reading and writing; educational material; literacy practices; reading strategies;

  Sammanfattning : In today’s society it’s important to teach our pupils to identify the messages in the texts they meet. From a critical literacy perspective, no text is neutral and analysing texts is about learning how language is related to power and how it affects us. LÄS MER

 3. 3. Solar Home Systems in Rural Zambia

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Sofia Bengtsson Ekström; Fabian Sandegård Eriksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Solenergi är en förnybar energikälla som lämpar sig väl för soliga subsahariska Afrika. Samtidigt är det svårt att leverera solpaneler till de delar av befolkningen som bor på landsbygden på grund av otillräcklig infrastruktur och fluktuerande inkomster bland jordbrukare. LÄS MER

 4. 4. Den mångkulturella regnbågshyllan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Kristina Bengtsson; Sofia Nilsson; [2018]
  Nyckelord :HBTQ; folkbibliotek; mångfald; regnbågshylla;

  Sammanfattning : Two subjects which have grown constantly larger due to globalization are diversity and LGBTQ. This can be seen since people with different sexualities, religions, ethnicities and much more have become more visible in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Hybrida missmatchningar i Sverige och EU - Hur klassificeringen av finansiella instrument påverkar beskattning av gränsöverskridande transaktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; EU-rätt; Hybrida missmatchningar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In a globalized society border-crossing transactions increase in numbers, which also increases the opportunity for tax arbitrage. A common way to exploit differences in regulations and conduct advance tax planning through, is the use of hybrid financial instruments. This essay aims to account for these instruments and how they are regulated. LÄS MER