Sökning: "Sofia Berg"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Sofia Berg.

 1. 1. Trade Effects of Digitalization

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Berg; Isabella Wladis; [2021]
  Nyckelord :Trade effects; Digitalization; Gravity model; European digital single market; Business and Economics;

  Sammanfattning : This essay examines the impact digitalization has on trade in services inside the European Union (EU). Furthermore, it investigates whether countries with discrepancies in the degree of digitalization have identified such trade effects to different scopes. LÄS MER

 2. 2. Värderingar och tankesätt gällande hållbart värdeskapande - En fallstudie om ledares uppfattning om ömsesidig påverkan vid hållbar affärsmodellsinnovation genom förvärv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hannah Berg; Sofia Dos Santos Johnson; [2020-07-07]
  Nyckelord :Värderingar och tankesätt; hållbart värdeskapande; hållbarhet; cirkularitet; förvärv; dominant logik; ledare; affärsmodell; affärsmodellsinnovation; Values and mind-sets; sustainable value creation; sustainability; circularity; acquisitions; dominant logic; managers; business model; business model innovation;

  Sammanfattning : Background and Problem Discussion: The shift that companies need to undergo in order to become more sustainable can be conceptualized through change of the business model and its value creation. Acquisitions can be one way of performing business model innovation in a sustainable manner, but it is complex and can be affected by the values and cognition of managers and the organization. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av att genomgå en förlossningsdepression : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Sofia Blüme; Marianne Quan; [2020]
  Nyckelord :Women; mother; experiences; postpartum depression; midwife; metasynthesis; Kvinnor; moder; upplevelser; förlossningsdepression; barnmorska; metasyntes;

  Sammanfattning : Bakgrund: ​Förlossningsdepression är ett tillstånd som drabbar upp till 15 procent av kvinnor i              Sverige efter förlossning. Obehandlat kan tillståndet medföra negativa konsekvenser för både           kvinnans och barnets hälsa. LÄS MER

 4. 4. Effekterna av en arbetsplatsintervention med fysisk aktivitet – En utvärderingsstudie av fysiologiska hälsomarkörer och inre motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sofia Engström; Ebba Lindström; [2019-08-14]
  Nyckelord :Arbetsplatsintervention; fysisk aktivitet; Hälsoprofilbedömning; inre motivation;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotion inriktning IdrottsvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Christina BergExaminator: Anders RaustorpAntal sidor: 44Termin/år: Vt2019.... LÄS MER

 5. 5. Managing Corporate Reputation : Management Challenges to Communicate the Corporate Identity in a SME

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Janette-Erika Berg; Sofia Blomqvist; [2019]
  Nyckelord :intangible resources; reputation; management; Finland; corporate identity; corporate communications; SME;

  Sammanfattning : During the times of fast phased global business, organizations must discover new ways to make functional strategies to survive, so the search for competitive advantage remains the main objective for companies. Intangible assets are increasingly essential for value creation for firms due to their valuable, rare, inimitable, non-substitutable nature. LÄS MER