Sökning: "Sofia Bergkvist"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Sofia Bergkvist.

 1. 1. Företags anseende : en koppling till det faktiska CSR-arbetet?

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Sofia Bergkvist; Emelie Martinelle; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Physical Literacy : Vägen till ett aktivt liv för barn och ungdomar?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sofia Bergkvist; Anna Gruffman; Angelica Strandberg; [2018]
  Nyckelord :Motivation; self-esteem; physical activity; coach; Motivation; Självkänsla; fysisk aktivitet; tränare;

  Sammanfattning : More and more children and adolescents are sedentary, and many do not meet recommended guidelines for physical activity. This is a negative trend when children and young people have a lot to gain from having a broad physical bank. LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga revisorers avancemang inom revisionsbranschen : En studie om jämställdhet och struktur

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Emelie Adolfsson; Sofia Bergkvist; Anna Bjärkstedt; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Allmänna och enskilda vägar : Väghållaransvar utanför detaljplanelagt område

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Sofia Bergkvist; Johanna Runge; [2017]
  Nyckelord :The Swedish Transport Administration; municipalities; individual road; public road; community facilities; Enskild väg; allmän väg; väg; REV; Trafikverket; utanför planlagt område; gemensamhetsanläggning; väghållaransvar;

  Sammanfattning : För att infrastrukturen, gällande trafiken, ska fungera krävs det att vägnätet uppfyller sin funktion. Även ansvarsfördelningen mellan de olika parterna, Trafikverket, kommunerna och enskilda fastighetsägare, är viktig och det är lätt att det uppstår konflikter eller meningsskiljaktigheter. LÄS MER

 5. 5. Behov av stöd för syskon till patienter med schizofreni

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sofia Bergkvist; Sabina Friedvall; [2015]
  Nyckelord :Schizofreni; Syskon; Familj; Coping; Känslor; Stöd;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrundSchizofreni anses vara den allvarligaste av psykossjukdomar och leder ofta till livslångt psykiskt lidande. Ca 1300 personer insjuknar i Sverige per år. Sjukdomsförloppet går i skov som kan vara olika långa samt av olika svårighetsgrad och tiden däremellan kan vara helt eller delvis symtomfri. LÄS MER